Als u iets wilt bouwen, kunt u eerst overleggen of u toestemming (een omgevingsvergunning) van de gemeente nodig hebt en wat u daarvoor nodig hebt. Dat heet vooroverleg. De gemeente kijkt dan naar het plan voor het gebied waar u wilt bouwen. Dat plan heet een omgevingsplan.

Hoe werkt het?

Wanneer u plannen heeft om te bouwen, dan kan het zijn dat dit niet past in het geldende omgevingsplan. In sommige gevallen kan de gemeente mogelijk toch meewerken aan het door u bedachte plan. Ook hiervoor kunt u een vooroverleg indienen. 

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een van de volgende situaties:

 • U wilt gaan wonen in een gebouw dat een bedrijfsfunctie heeft
 • U wilt een stuk openbare ruimte gebruiken als tuin
 • U wilt een hotel, restaurant of bed & breakfast beginnen in uw woning
 • U wilt uw woning gebruiken als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn
 • U wilt uw weiland gebruiken als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats

Na het binnenkomen van uw plan wordt vervolgens bekeken of het plan aan het geldende omgevingsplan voldoet. Wanneer dit het geval is dan kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Wanneer uw plan niet past binnen het geldende omgevingsplan dan zult u het VBI-proces (Verkennen, begeleiden initiatief) moeten doorlopen. Dit houdt in dat eerst door medewerkers van de gemeente wordt beoordeeld of een initiatief wenselijk is. Vervolgens ontvangt u een terugkoppeling van de gegeven adviezen.

Wanneer u op basis van de adviezen uw plannen verder heeft toegelicht dan is de volgende stap in het proces de omgevingstafel. Aan deze tafel worden, behalve door de medewerkers van de gemeente, ook vanuit externe partijen beoordeeld of uw plan haalbaar is. Ook op basis hiervan ontvangt u weer adviezen over uw plan. Als alle adviseurs zich kunnen vinden in uw plan, kunt u overgaan tot het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning.

Wat moet ik doen?

U kunt uw plan indienen door het te mailen naar vth@voorneaanzee.nl. Hierbij is het van belang dat u aangeeft dat het om een vooroverleg gaat.

Wat heb ik nodig?

Voor het vooroverleg levert u (wanneer dit van toepassing is voor uw plannen) de volgende documenten aan: 

 • Omschrijving van de eigendomssituatie
 • Een schetstekening van de huidige en toekomstige gewenste situatie met bijbehorende afmetingen (lengte,breedte en hoogte.). Het gaan dan ook om tekeningen van alle gevels van wat het bouwwerk dat u wilt bouwen en de gevels van gebouwen ernaast. Daarnaast levert u tekeningen aan van details die het gezicht van het bouwwerk bepalen
 • Foto's van de bestaande situatie en de gebouwen ernaast 
 • Een beschrijving van uw plannen
 • Een overzicht van het materiaal en de kleuren die u aan de buitenkant wilt gebruiken 
 • Een tekening waarin wijzigingen zijn aangegeven (slooptekening)

Kosten?

OmschrijvingKosten
Vooroverleg€ 300,00

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Bij complexe zaken kunnen hogere tarieven gelden. 

Wanneer u na een vooroverleg een omgevingsvergunning aanvraagt voor hetzelfde plan met dezelfde activiteiten die behandeld zijn in het vooroverleg, dan wordt dit in veel gevallen verrekend met de leges die in rekening worden gebracht voor de vergunningaanvraag. Hiervoor gelden voorwaarden. De aanvraag voor een omgevingsvergunning moet dan:

 • overeenkomen met de uitkomst van het vooroverleg én
 • binnen 6 maanden na het laatste vooroverleg of een kennisgeving worden gedaan.

Hoe lang duurt het?

Wij streven ernaar om uiterlijk binnen acht weken nadat u het vooroverleg heeft ingediend, een advies te kunnen geven. U heeft dan een duidelijk beeld van de haalbaarheid van uw aanvraag en eventueel de voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen. Bij meer complexe aanvragen kan de behandeling iets langer duren. U krijgt van ons in die gevallen een duidelijk en onderbouwd antwoord over de wenselijkheid en haalbaarheid van het initiatief.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?