Heeft u een goed idee voor Voorne aan Zee?

Dan kunt u binnenkort een burgerinitiatief of jongereninitiatief indienen bij de gemeenteraad.
Met het burger- of jongereninitiatief wordt uw idee besproken door de gemeenteraad. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Een burgerinitiatief moet o.a. aan deze voorwaarden voldoen:

 1. Het burgerinitiatief wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad.

 2. Het burgerinitiatief wordt ondersteund door ten minste 50 inwoners van de gemeente Voorne aan Zee van 18 jaar en ouder. Een jongereninitiatief moet worden ondersteund door ten minste 25 handtekeningen van inwoners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.

 3. Het burgerinitiatief bevat een duidelijk voorstel met toelichting en u geeft aan waarover de raad een besluit moet nemen. In de Verordening Burgerinitiatief vindt u uitgebreide informatie, de voorwaarden en de spelregels. U kunt de Verordening Burgerinitiatief(externe link) hier downloaden.

 4. De indiener(s) moet(en) in Voorne aan Zee wonen en belanghebbende(n) zijn.

 5. Formulieren voor het indienen van het burgerinitiatief kunt u opvragen bij de griffie. De ingeleverde formulieren kunt u weer bij de griffie inleveren. De griffie zal de initiatiefnemer tijdens het proces adviseren en begeleiden.

 6. In het verzoek staat in elk geval:

 • een precieze omschrijving van het burgerinitiatief;

 • een uitleg over het onderwerp van het burgerinitiatief;

 • de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van degene die het burgerinitiatief indient en zijn of haar plaatsvervanger;

 • een lijst met de achternamen, voornamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de personen die het burgerinitiatief steunen.

Uitzonderingen

Er is ook een aantal beperkingen. Het burgerinitiatief mag niet gaan over:

 • een onderwerp waar de raad niet over gaat;
 • een vraag over het beleid van de gemeente;
 • een klacht zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • een bezwaar zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een bestuit van het gemeentebestuur;
 • een onderwerp waarover de raad in de raadsperiode waarin het burgerinitiatief wordt voorgesteld al een besluit heeft genomen. Maar als nieuwe argumenten tot een nieuwe keuze zouden kunnen leiden, is het burgerinitiatief toch mogelijk;
 • het benoemen of functioneren van personen.

Indienen burgerinitiatief

U kunt uw voorstel indienen via de griffier. Vul dan dit formulier in: Formulier Burgerinitiatief en jongereninitiatief (Let op: het is tijdelijk niet mogelijk om het digitaal aan te vragen. Binnenkort is het digitale aanvraagformulier weer beschikbaar).

Na het indienen van uw voorstel besluit de gemeenteraad of het aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, bespreken de raadscommissie en de raad de inhoud van uw initiatief. Tijdens deze bespreking kunt u uw plan kort toelichten. Uiteindelijk besluit de raad om uw initiatief wel of niet te steunen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie van de gemeenteraad. De griffie is te bereiken via 14 0181 of per e-mail griffie@voorneaanzee.nl.