De commissie Ruimtelijke kwaliteit toetst de bouwplannen aan de nota Ruimtelijke kwaliteit. De commissie vergadert tweewekelijks op maandagmiddag in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar. Tijdens de vergaderingen lichten aanvragers en ontwerpers hun bouwplannen toe. Andere aanwezigen kunnen hun mening over de bouwplannen geven.