Een commissie lid is iemand die de fractie ondersteunt. Een commissielid is geen raadslid. Wel heeft hij/zij de eed/belofte afgelegd. Het commissielid helpt met het verrichten van werk van de raad en raadscommissies. Fracties melden een commissielid schriftelijk aan bij de griffier.

De commissieleden zijn nog niet bekend voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, In de raad van 26 januari 2023 worden zij benoemd.

Foto