Een commissie lid is iemand die de fractie ondersteunt. Een commissielid is geen raadslid. Wel heeft hij/zij de eed/belofte afgelegd. Het commissielid helpt met het verrichten van werk van de raad en raadscommissies. Fracties melden een commissielid schriftelijk aan bij de griffier.

Commissieleden gemeente Voorne aan Zee