Wie vormen de nieuwe Griffie van Voorne aan Zee?

De griffie van Voorne aan Zee bestaat vooralsnog uit:

  • Ariette Goslings (griffier)
  • Ronald de Vries (plv.griffier)
  • Sandra Mooldijk (commissiegriffier, plv.griffier) 
  • Marloes Hoek - Bosland (commissiegriffier)
  • Iryna Mikhalap (commissiegriffier)
  • Bianca Fransens (adviseur raadscommunicatie)
  • Kelly van der Steeg (medewerker griffie)
  • Marleen van Eijsden (notuliste raad) 

Heeft u vragen over de commissie, raadsvergaderingen of over andere zaken zoals het inspreken laat het ons weten. U kunt de griffie bereiken via: griffie@voorneaanzee.nl 

Foto onderschrift: v.l.n.r.: Ronald de Vries, Marleen van Eijsden, Bianca Fransens, Ariëtte Goslings, Marloes Hoek, Sandra Mooldijk, Iryna Mikhalap en Kelly van der Steeg