Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

De tuinbouw en het havengebied rondom Westvoorne hebben zich in de afgelopen jaren flink ontwikkeld tot een sector met veel werkgelegenheid. In het glastuinbouwgebied in Tinte en in het havengebied zijn veel arbeidsmigranten werkzaam.  De voormalig gemeente Westvoorne is, samen met de andere gemeenten op Voorne, aan de slag gegaan met het ontwikkelen van beleidskaders voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Om dit goed te doen was het voor de voormalig gemeente Westvoorne belangrijk om bij onze inwoners op te halen wat zij belangrijk vinden bij de huisvesting van arbeidsmigranten. 

Onderzoek burgerpanel

Voor het onderzoek is het Burgerpanel Westvoorne geraadpleegd. Het panel bestaat uit 779 panelleden. Dit zijn inwoners van de voormalig gemeente Westvoorne die zich hebben aangemeld voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente. Daarnaast werd gebruik gemaakt van een open link die door andere inwoners van Westvoorne kon worden ingevuld. De gemeente verspreidde deze link via de gemeentelijke website en sociale media.

Voor dit onderzoek zijn alle 779 panelleden uitgenodigd. 391 leden hebbende vragenlijst ingevuld, dit is een respons van 50 procent. Daarnaast konden andere inwoners deelnemen aan het onderzoek door middel van een open link. Van deze mogelijkheid hebben 260 inwoners gebruik gemaakt. Met het burgerpanel zijn onze inwoners bevraagd over wat ze in het algemeen vinden van arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken. Daarnaast is gevraagd wat onze inwoners belangrijk vinden bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook zijn vragen gesteld over waar onze inwoners de huisvestingslocaties het liefst willen realiseren en wat voor hen de voor- en nadelen zijn die bij deze locaties. Verder zijn vragen gesteld over de voorkeur voor wat betreft de spreiding van locaties. Tot slot zijn onze burgers gevraagd welke adviezen, tips en ideeën zij hadden voor de gemeente en de arbeidsmigranten en op welke wijze zij op de hoogte gehouden worden van nieuws omtrent arbeidsmigranten huisvesting.