Staat er te weinig geld op uw rekening? Kunt u de rekeningen niet meer betalen? Krijgt u brieven van incassobureaus, deurwaarders en advocaten? Maakt u zich zorgen om geld of heeft u grote schulden? De gemeente kan u helpen.

Crisis door schulden?

Heeft u bericht gekregen dat u afgesloten wordt van water of energie? Of heeft u een datum van ontruiming van uw woning ontvangen? Bent u ondernemer en gaat de schuldeiser beslag leggen op bedrijfsmiddelen? Dan is er sprake van een crisis. Meld u dan zo snel mogelijk aan voor een crisisaanmelding. U krijgt in dat geval binnen drie werkdagen een afspraak. We gaan dan samen met u ons best doen om een oplossing te vinden voor deze situatie. Daarna kunnen we werken aan een duurzame oplossing voor uw schulden.

Meld u zo snel mogelijk aan voor een crisisaanmelding. Bel hiervoor met 14 0181 of meld u aan via de digitale aanvraag knop onder het kopje ‘Schulddienstverlening’ en geef in het formulier aan dat u in een crisissituatie zit. U krijgt binnen 3 werkdagen een afspraak. De gemeente gaat samen met u op zoek naar een oplossing voor uw situatie. Daarna kunnen we werken aan een langdurige oplossing voor uw schulden.

Hulp bij het regelen van uw geldzaken

Hebt u moeite met de administratie van uw geldzaken? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen:

 • Stichting Kwadraad biedt tijdelijke hulp wanneer u door omstandigheden even het overzicht kwijt bent. Zij helpen u op weg zodat u weer zelfstandig verder kunt.
 • Raad en Daad van het SBO biedt op gratis en vrijblijvende ondersteuning aan mensen die moeite hebben met het bijhouden van een financiële administratie of met geldproblemen te maken hebben.
 • Op de website van het Nibud staat een stappenplan voor het bijhouden van een administratie. 
 • Op de website Wijzer in geldzaken vindt u online huishoudboekjes die u kunt gebruiken. 

Als het u niet meer lukt om uw schulden af te betalen, kunt u schulddienstverlening vragen bij de gemeente. Meer informatie vindt u hieronder.

Schulddienstverlening

Als u te maken heeft met schulden, is het belangrijk dat u hulp zoekt. Op deze pagina leest u meer over schulden en op welke manier u hulp kunt krijgen.

Wist u dat bijna 1 op de 3 van de Nederlandse huishoudens te maken heeft met betalingsachterstanden en 1 op de 5 huishoudens schulden heeft waardoor zij in de problemen kunnen komen? U bent dus niet alleen en hoeft zich nergens voor te schamen.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U en uw eventuele partner wonen in gemeente Voorne aan Zee;
 • Ook (ex-)ondernemers die privé aansprakelijk zijn voor hun schulden, kunnen hulp krijgen bij het oplossen van hun schulden.

Zo werkt het

Voor hulp bij uw schulden kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldformulier:Aanmelden voor hulp bij schulden

Uiteraard kunt u ook bellen, mailen of langskomen (zie de gegevens onder aan deze pagina). Nadat uw aanmelding ontvangen is, nemen wij binnen 14 dagen contact met u op voor een eerste afspraak. Tijdens die afspraak neemt de medewerker uw situatie met u door. Jullie bespreken welke hulp nodig is en welke organisatie dat kan bieden. Soms is hulp vanuit de gemeente nodig en soms kunt u bijvoorbeeld bij maatschappelijk werk terecht. 

Spreken we met u af dat u schulddienstverlening van de gemeente krijgt? Dan kijkt de medewerker samen met u welke gegevens daarvoor nodig zijn en hoe u die kunt verzamelen. Ook kijken we wie u daarbij kan helpen.  Verder bespreken we met u hoe het komt dat u schulden heeft. Soms is dat door het verliezen van inkomen en soms door andere problemen zoals gezondheidsproblemen. Om de schulden op te kunnen lossen en te voorkomen dat ze weer oplopen, is het belangrijk dat u aan de onderliggende problemen wil werken en hiervoor hulp accepteert. 

Tijdens de eerste 8 weken verzamelen we met u de informatie die nodig is om erachter te komen wat de beste oplossing voor u is.

Welke mogelijkheden zijn er om van de schulden af te komen?

 • Zelf volledig afbetalen. Soms lijken de schulden of betalingsachterstanden erger dan ze zijn en kunt u door een goede betalingsregeling de schulden zelf op tijd afbetalen. 
 • Kunt u het bedrag niet binnen 3 jaar afbetalen? Dan is het soms mogelijk om met diegene die geld van u krijgt afspraken te maken over het bedrag dat u in 3 jaar terugbetaalt. Dit noemen we een schuldregeling. Betaalt u het afgesproken bedrag in die 3 jaar terug? Dan hoeft u de rest van de schuld niet meer te betalen.
 • Willen bedrijven geen schuldregeling met u afspreken? In sommige gevallen kan de rechter gevraagd worden om bedrijven te verplichten om een schuldregeling af te spreken.
 • Is een schuldregeling nu niet mogelijk? Dan kijken we samen met u wat wel mogelijk is om ervoor te zorgen dat uw situatie niet erger wordt. Bijvoorbeeld door het aanvragen van inkomensregelingen waar u recht op heeft, of een vorm van budgetbeheer, bewindvoering of andere begeleiding.

Schulddienstverlening aanvragen

Iedereen heeft recht op schuldhulp, ongeacht de hoogte van het inkomen. Schulddienstverlening is gratis, heeft geen wachtlijsten en biedt directe hulp. De gemeente Voorne aan Zee biedt schulddienstverlening. Zij werken samen met de Kredietbank Rotterdam.

Aanmelden voor hulp bij schulden

Schuldhulp voor ondernemers

Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt u ook schulddienstverlening aanvragen. De gemeente werkt samen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen om u de juiste hulp te kunnen bieden. 

Vroegsignalering

De gemeente zet zich in om tijdig betalingsachterstanden te signaleren en schulden te voorkomen. Op deze pagina leest u wat vroegsignalering is.

Wat is Vroegsignalering?

Soms zijn betalingsachterstanden moeilijk op te lossen en groeien ze snel uit tot hoge schulden. Als u zich zorgen maakt over geldproblemen is het vaak lastig om de juiste oplossing te vinden of om hulp te vragen. De gemeente werkt daarom samen met onder andere zorgverzekeraars, verhuurders en energiebedrijven om inwoners met oplopende schulden zo vroeg mogelijk hulp aan te bieden. Sinds 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om actief hulp aan te bieden aan inwoners met betaalachterstanden. Het doel van de verplichting is om schulden bij inwoners zoveel mogelijk te voorkomen. 

Hoe werkt het?

Verhuurders, zorgverzekeringen en energieleveranciers geven via een beveiligd systeem oplopende betalingsachterstanden door aan de gemeente. De medewerker Vroegsignalering van de gemeente bekijkt de signalen en zal nagaan of de inwoner al bekend is bij het team Schulddienstverlening en hulp krijgt. Als de inwoner (nog) geen hulp krijgt, neemt de medewerker contact op via een brief, telefonisch of een huisbezoek. Het doel van het contact is om samen met de inwoner te kijken naar de financiële situatie en indien nodig hulp aan te bieden. De aangeboden hulp is altijd gratis en vrijwillig. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wettelijke verplichting of uw rechten? Die informatie vindt u in de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) of de privacystatement vroegsignalering op deze website. 
 

Handige links

De websites hieronder helpen u om zelf aan de slag te gaan uw schulden en/of geldzaken te regelen.

Bereken uw recht 
Kijk of u recht heeft op een bepaalde vergoedingen en hoe u dat regelt.

Geldfit 
Doe een korte test op Geldfit.nl en krijg advies over uw financiële situatie.

Kwadraad voor maatschappelijke hulp
Persoonlijk gesprek met een maatschappelijk werker of een (online) cursus? U kiest zelf welke methode past bij uw situatie.

Nibud 
Onafhankelijke voorlichting over geldzaken.

Schuldhulpmaatje | Uit de Schulden
Deskundige en betrouwbare vrijwilligers helpen u op weg met uw geldzaken

Startpunt Geldzaken 
Stelt geldplannen beschikbaar voor verschillende situaties. Een geldplan kan u helpen, bijvoorbeeld om beter rond te komen of uit de geldzorgen te raken.

Wijzer in Geldzaken 
Informatie over geldzaken, bijvoorbeeld lenen, sparen, beleggen, verzekeringen en hypotheken.

Voedselbank Nederland
Check of u in aanmerking komt voor voedselhulp en waar de dichtstbijzijnde voedselbank bij u in de buurt zit.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?