Volgt u een opleiding of u bent van plan een opleiding te gaan volgen? En kunt u door uw structurele medische beperking niet bijverdienen om rond te komen? Dan heeft u misschien recht op een individuele studietoeslag. Dit is een bedrag waarmee u uw inkomen aan kunt vullen naast de studiefinanciering.

Wilt u in aanmerking komen voor Individuele studietoeslag? Neem dan contact op via tel: 14 0181.

Geeft het programma aan dat u individuele studietoeslag kunt aanvragen? Dan kunt u inloggen met DigiD en de aanvraag direct doen. Het programma geeft aan welke bewijsstukken nodig zijn.  

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming.
 • Het is vastgesteld dat u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen en geen mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

Voorwaarden

 • U woont in Voorne aan Zee.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft recht op studiefinanciering via de Wet Studie Financiering (via DUO) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • U kunt naast uw studie niet werken wegens een structurele medische beperking.
 • U heeft geen inkomsten uit loondienst of als zelfstandig ondernemer.
 • U ontvangt geen toeslag of uitkering van het UWV (Wajong uitkering).
   

Hoe bepalen we of er sprake is van een structurele medische beperking?

Dit stellen wij vast door de informatie die u ons geeft. Bijvoorbeeld een rapport van het UWV of een specialist. Heeft u dat niet? Dan laten wij een medisch onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk arts.
 

Aanvragen

U vraagt de toeslag één keer aan. Zolang u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u studietoeslag. Verandert er iets in uw situatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw studietoeslag. U bent verplicht een verandering door te geven aan gemeente Voorne aan Zee. Bijvoorbeeld als:

 • U stage gaat lopen of stopt met uw studie.
 • U inkomen uit loondienst of ondernemerschap krijgt.
 • U gaat verhuizen naar een andere gemeente.
   

U kunt de Individuele studietoeslag aanvragen door een e-mail te sturen naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181

Hoe hoog is de individuele studietoeslag?

De hoogte van de toeslag is gelijk aan de minimale studietoeslag die landelijk is vastgesteld. Loopt u stage als onderdeel van uw studie en krijgt u daarvoor een vergoeding? Dan wordt die vergoeding gedeeltelijk vrijgelaten. 

Tips

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?