Volgt u een opleiding of u bent van plan een opleiding te gaan volgen? En kunt u door uw structurele medische beperking niet bijverdienen om rond te komen? Dan heeft u misschien recht op een individuele studietoeslag. Dit is een bedrag waarmee u uw inkomen aan kunt vullen naast de studiefinanciering.

Wilt u in aanmerking komen voor Individuele studietoeslag? Neem dan contact op via tel: 14 0181.

Voorwaarden

 • U woont in Voorne aan Zee.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft recht op studiefinanciering via de Wet Studie Financiering (via DUO) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • U kunt naast uw studie niet werken wegens een structurele medische beperking.
 • U heeft geen inkomsten uit loondienst of als zelfstandig ondernemer.
 • U ontvangt geen toeslag of uitkering van het UWV (Wajong uitkering).
 • Het is vastgesteld dat u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen en geen mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.
   

Medische beperking

Hoe bepalen we of er sprake is van een structurele medische beperking?

Dit stellen wij vast door de informatie die u ons geeft. Bijvoorbeeld een rapport van het UWV of een specialist. Heeft u dat niet? Dan laten wij een medisch onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk arts.
 

Aanvragen

U vraagt de toeslag één keer aan. Zolang u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u studietoeslag. Verandert er iets in uw situatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw studietoeslag. U bent verplicht een verandering door te geven aan gemeente Voorne aan Zee. Bijvoorbeeld als:

 • U stage gaat lopen of stopt met uw studie.
 • U inkomen uit loondienst of ondernemerschap krijgt.
 • U gaat verhuizen naar een andere gemeente.
   

U kunt de Individuele studietoeslag aanvragen door een e-mail te sturen naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181

Hoe hoog is de individuele studietoeslag?

De hoogte van de toeslag is gelijk aan de minimale studietoeslag die landelijk is vastgesteld. Loopt u stage als onderdeel van uw studie en krijgt u daarvoor een vergoeding? Dan wordt die vergoeding gedeeltelijk vrijgelaten. 

Tips

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?