Veel klussen, zoals schilderen of behangen, kunt u zonder toestemming van het Woonbedrijf doen. Voor veranderingen die ingrijpend zijn, bijvoorbeeld het plaatsen van een tweede toilet of een vaste trap naar zolder is wel toestemming nodig. U bent er dan zeker van dat u de aanpassingen kunt laten zitten als u verhuist. In elk geval dient u bij elke klus in uw huurwoning rekening te houden met de randvoorwaarden die het Woonbedrijf stelt.

Stap-voor-stap

Wilt u gaan klussen aan uw huurwoning? Volg dan deze stappen:

stap 1: lees de randvoorwaarden 
stap 2: bepaal of u toestemming nodig heeft 
stap 3: toestemming nodig? Stuur een mail naar: woonbedrijf@voorneaanzee.nl en wacht op bericht
stap 4: voer de klus uit 
stap 5: klaar met klussen. Meld het!

ZAV = zelfaangebrachte voorzieningen
Een voorziening is iets nuttigs waarvan je gebruik kunt maken.
Voorzieningen die u aanbrengt tijdens het klussen worden ook wel: zelf aangebrachte voorzieningen genoemd. Afgekort tot: ZAV. 

Stap 1 Lees de randvoorwaarden


Elke klus die u in uw huurwoning doet, moet voldoen aan de randvoorwaarden die het Woonbedrijf stelt.
Bent u van plan te gaan klussen in uw woning, lees dan eerst de onderstaande voorwaarden door:

 • De ZAV mag de verhuurbaarheid van de woning niet schaden (vb. smaakgevoelige kleur, motieven en materiaal keuze);
 • De ZAV mag niet leiden tot waardevermindering van de woning;
 • De ZAV moet voldoen aan de (veiligheids-)eisen van de gemeente, Woonbedrijf Voorne aan Zee, nutsbedrijven en het bouwbesluit;
 • Een aanpassing die betrekking heeft op gas- en elektrische installaties moet worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf;
 • De wijziging mag niet leiden tot gevaar, (geluids-) hinder of schade voor de omwonende of de bewoners zelf;
 • De aanpassing moet op vakkundige wijze worden gerealiseerd;
 • Alle kosten en risico’s die voortkomen uit de ZAV zijn voor rekening van de huurder;
 • Alle ZAV’s mogen aangebracht worden met uitzondering van een cv-installatie en een wijziging in de constructie en buitenschil;
 • Toekomstig onderhoud is voor rekening van de huurder;
 • Als er niet wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarden dan zal Woonbedrijf Voorne aan Zee de kosten voor verwijderen of herstellen in rekening brengen aan de huurder.

Stap 2 Bepaal of u toestemming nodig heeft

Welke klus wilt u gaan uitvoeren? Is het één van de onderstaande klussen dan heeft u toestemming nodig van het Woonbedrijf.

 • Aanbrengen 2e toilet
 • Plaatsen vaste trap
 • Aanbrengen isolatie (mits isolatiewaarde -RC-waarde- aantoonbaar is).
 • Plaatsen dubbelglas
 • Plaatsen dakraam
 • Plaatsen zonnepanelen
   

Heeft u een andere klus? Dan hoeft u hiervoor geen toestemming te vragen. Natuurlijk moet de klus wel voldoen aan de randvoorwaarden (zie stap 1). Bij twijfel kunt u altijd advies vragen aan onze opzichters. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar 14 0181.

Stap 3 Toestemming nodig?

Is toestemming voor uw klus vereist (zie stap 2), mail dan naar: woonbedrijf@voorneaanzee.nl
Ook kunt u dit telefonisch aanvragen via 14 0181. U geeft aan wat u van plan bent, wat de vermoedelijke kosten zijn en wanneer u de aanpassingen wilt doen.

U ontvangt binnen 4 weken bericht. Als Woonbedrijf Voorne aan Zee geen bezwaren heeft tegen uw voorstel, dan kunt u de gewenste verandering doorvoeren.

Stap 4 Voer de klus uit

Heeft u een positief bericht en advies gekregen van het Woonbedrijf voer de klus dan uit. Veel succes met de klus.

Stap 5 Klaar met klussen? Meld het

Bent u klaar met de klus, stuur dan een mail naar het Woonbedrijf. Dit kan via: woonbedrijf@voorneaanzee.nl.

Bij ontvangst van de mail komt onze opzichter controleren of de ZAV goed is aangebracht. Als de klus goed is uitgevoerd en voor het aanbrengen van de ZAV toestemming nodig was (zie onder stap 2), wordt een vergoeding vastgesteld. U ontvangt een brief van het woonbedrijf met daarin de vastgestelde vergoeding die u krijgt voor de ZAV bij het eindigen van de huurovereenkomst. 

Veel gestelde vragen

Wie zorgt voor het onderhoud van de ZAV?

De zelf aangebrachte voorzieningen zijn in ieder geval tot het einde van de huurperiode van u. Dit houdt in dat u ook zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud. Reparatie aan de aangebrachte voorzieningen is geheel voor uw eigen rekening. Ook eventuele schade die zich voordoet bij het realiseren van de ZAV komen voor uw rekening.

Wat te doen met ZAV’s bij het beëindigen van de huur?

Bij het beëindigen van het huurcontract komt onze opzichter bij u langs. Hij zal uw ZAV’s bekijken.
Voor de ZAV’s, die zonder toestemming aangebracht mochten worden, stelt hij vast wat er overgenomen mag worden of wat u moet verwijderen of herstellen. De ZAV’s waarvoor u toestemming heeft gekregen van het woonbedrijf worden beoordeeld op hun staat. Verkeren zij nog in goede staat dan ontvangt u van het woonbedrijf een vergoeding. 

Wat is de vergoeding voor de ZAV bij vertrek van de woning?

Voor iedere ZAV, die met toestemming is aangevraagd, hanteert het Woonbedrijf een afschrijvingstermijn en een maximale vergoeding. De afschrijvingstermijnen en maximale vergoedingen staan in het schema per ZAV weergegeven. 

ZAV afschrijving maximale vergoeding

ZAVAfschrijvingMaximale vergoeding
2e toilet10 jaar€ 300,-
Vaste trap (naar zolder)25 jaar€ 1000,-
Isolatie10 jaar€ 25,- per m2
Dakraam10 jaar€ 450,-
Zonnepanelen15 jaar€ 200

Rekenvoorbeeld

Stel u brengt een 2e  toilet aan. Hiervoor investeert u € 400,-.De maximale vergoeding die u voor deze ZAV kan ontvangen bedraagt € 300,-. De afschrijvingstermijn van deze ZAV is 10 jaar. Stel u vertrekt in jaar 4 uit uw huurwoning. Er zijn dan nog 6 jaren over. Het bedrag dat u van het Woonbedrijf ontvangt bedraagt:
€ 180,- (300/10x6= € 180,-). 

Tip: houd rekening met uw verzekering

Als uw inboedel door de verbouwing in waarde stijgt, is het belangrijk dat u niet onderverzekerd bent. Meld daarom deze waardestijging bij uw verzekeraar. Voor luxe voorzieningen als een houten vloer of een moderne keuken is dit meestal van toepassing.