De gemeente kan u helpen wanneer u opvang nodig heeft. Bij deze voorziening wordt er onderdak en begeleiding geboden aan mensen die de thuissituatie hebben verlaten en die zich niet alleen kunnen redden in de samenleving. Het kan zijn dat u in verband met huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten en dat u daarom opvang zoekt. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers. Het kan ook zijn dat u met een andere reden thuis bent weggegaan. Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving. Hier wordt u wel mee geholpen.

Wat moet ik doen?

U gaat naar de gemeente en maakt melding van de problemen die u heeft. De gemeente gaat dan vervolgens kijken welke mogelijkheden er zijn en zal kijken naar uw situatie.

Hoe werkt het?

De gemeente neemt uw melding aan. De gemeente kijkt wat er voor u nodig is. Als u een opvangplek nodig heeft, zal u doorverwezen worden naar de gemeente Nissewaard. U gaat naar het gemeentehuis van de gemeente Nissewaard. De gemeente Nissewaard bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor opvang. Als vastgesteld is dat u in aanmerking komt, dan zal de gemeente Nissewaard een opvangplek aan u toekennen. Het kan zijn dat er een wachtlijst is voor opvang.

De gemeente kan zeggen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

Vrouwenopvang

Deze opvang van Enver is voor vrouwen die (met of zonder kind(eren)) gevlucht zijn uit een situatie die onveilig is. Bijvoorbeeld door huiselijk geweld. Vrouwen krijgen daar maximaal een jaar hulp bij:

 • het vinden van werk en een woning;
 • het wegwerken van schulden;
 • het leren van nieuwe dingen;
 • het opvoeden van de kinderen.

Daklozenopvang ‘De Boeg’

De Boeg is een 24-uurs opvang van het Leger des Heils voor alleenstaande dakloze volwassenen:

 • mannen en vrouwen slapen in aparte ruimtes;
 • er is 7 dagen per week 24 uur per dag hulp aanwezig;
 • mensen kunnen er terecht met hun vragen;
 • een persoonlijk begeleider helpt een cliënt van binnenkomst tot vertrek;
 • De Boeg helpt daklozen om goed terug te keren naar de samenleving.

Gezinsopvang ‘De Opstap’

De Opstap is een opvang van het Leger des Heils voor (gebroken) gezinnen die in een crisissituatie zitten en opvang en hulp nodig hebben.

 • Bijvoorbeeld door huisuitzetting, relatieproblemen, psychische problemen of financiële problemen
 • Er is 7 dagen per week 24 uur per dag hulp aanwezig
 • De Opstap helpt de cliënten om te herstellen en weer zelfstandig in de maatschappij te kunnen meedoen

Jongerenopvang

Deze opvang van Enver is voor jongeren die om wat voor reden dan ook onderdak en hulp nodig hebben. In deze opvang krijgen jongeren hulp van maatschappelijk werk en groepswerkers.

Meer informatie

Heeft u opvang nodig? Bel dan de gemeente via 14 0181. Wij overleggen dan met gemeente Nissewaard of er plek is in de opvang.