Als u een plaats op de markt wilt hebben, dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente. Dit geldt voor alle soorten markten:

  • dagmarkt
  • weekmarkt
  • jaarmarkt (bijvoorbeeld een kerstmarkt)

Hoe werkt het?

U kunt een plaats op de markt vragen als u:

  • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Handelingsbekwaam bent.

Vaste plaats

De wachttijd voor een vaste plaats verschilt per markt en per branche. Voor sommige branches kan de wachttijd lang zijn. Als u op een wachtlijst staat, dan moet u dit elk jaar zelf in december verlengen voor het volgende jaar. Als uw verlenging voor de wachtlijst niet voor 1 januari binnen is, haalt de gemeente u van de wachtlijst af.

Dagplaats

De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe aan meelopers. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen die vrij komen als een ondernemer met een vaste plaats er een keer niet is. De gemeente geeft direct de vergunning waarmee u zich kunt laten inschrijven als meeloper.

Wat moet ik doen?

Marktplaatsvergunning - aanvragen met DigiD

Marktplaatsvergunning - aanvragen met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • bewijs dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid tijdens uw markthandel

Kosten voormalige gemeente Brielle

Vaste standplaats voor de weekmarkten in de kern Brielle per meter of een gedeelte daarvan:

OmschrijvingKosten
Per kwartaal€ 43,80
Per half jaar€ 82,85
Per jaar € 153,60

Vaste standplaats voor de weekmarkten in de kern Zwartewaal per meter of een gedeelte daarvan:

OmschrijvingKosten
Per kwartaal€ 21,45
Per half jaar€ 41,05
Per jaar € 75,65

Het ter beschikking krijgen van een aansluiting op de gemeentelijke aansluitkast voor levering van elektriciteit:

  • Laag tarief = kassa en/of licht
  • Middel tarief = kassa en/of licht en koeling
  • Hoog tarief = kassa en/ of licht, koeling en bak-, braad-, kookapparatuur
OmschrijvingKosten
Laag tarief - per marktdag of een gedeelte daarvan€ 1,25
Laag tarief - per half jaar€ 32,25
Middel tarief - per marktdag of een gedeelte daarvan€ 4,50
Middel tarief - per half jaar€ 69,20
Hoog tarief - per marktdag of een gedeelte daarvan€ 7,40
Hoog tarief - per half jaar€ 115,55

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Kosten voormalige gemeente Hellevoetsluis

OmschrijvingKosten
Inschrijfgeld wachtlijst weekmarkt€ 10,75

Losse plaatsen op de als markt aangewezen gemeentegrond:

OmschrijvingKosten
Bij gebruik van een marktkraam, per kraam€ 16,10
Bij geen gebruik van een marktkraam, per meter
frontbreedte
€ 4,10

Vaste plaatsen op de als markt aangewezen gemeentegrond:

OmschrijvingKosten
Bij gebruik van een marktkraam, per kraam (per kwartaal)€ 213,85
Bij geen gebruik van een marktkraam, per meter
frontbreedte (per kwartaal)
€ 53,75

Losse plaatsen buiten de als markt aangewezen gemeentegrond:

OmschrijvingKosten
Nabij hoofdwinkelcentrum De Struytse Hoeck - per dag€ 19,30
Nabij een steunwinkelcentrum - per dag€ 17,05
Op overige locaties - per dag€ 16,50

Vaste plaatsen buiten de als markt aangewezen gemeentegrond:

OmschrijvingKosten
Nabij hoofdwinkelcentrum De Struytse Hoeck - per jaar€ 1.006,70
Nabij een steunwinkelcentrum - per jaar€ 934,85
Op overige locaties - per jaar€ 862,95

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Kosten voormalige gemeente Westvoorne

OmschrijvingKosten
Inschrijfgeld wachtlijst weekmarkt€ 10,75

Standplaats op de als markt aangewezen terreinen:

OmschrijvingKosten
Marktgeld per standplaats (standaard 4x3 meter), gemeten in de lengterichting van de straat - per dag of deel daarvan€ 13,20
Marktgeld per standplaats (standaard 4x3 meter), gemeten in de lengterichting van de straat - per kwartaal of deel daarvan€ 171,90

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?