Wilt u een evenement organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen. Het gaat hier om de volgende soort evenementen:

 • Braderie
 • Kermis
 • Optocht
 • Festival
 • Buurt- of straatfeest
 • Muziekevenement
 • Sportevenement
 • Rommelmarkt
 • Schooltoernooi
 • Personeelsfeest

De grootte van het evenement bepaalt hoe lang uw aanvraag duurt. Meestal duurt dit tussen de 4 en 8 weken. Alleen een complete aanvraag, voorzien van alle benodigde documenten/tekeningen wordt in behandeling genomen. 

Locaties

U kunt op verschillende locaties in  Voorne aan Zee een evenement organiseren. Voor een aantal locaties zijn locatieprofielen opgesteld. Hierin kunt u zien of de locatie geschikt is voor uw evenement. 

Wat moet ik doen?

In het omgevingsplan staan de gebruiksregels voor evenementen die op een locatie zijn toegelaten. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet staan de meeste gebruiksregels nog in verschillende gemeentelijke verordeningen.

De gemeente verdeelt grote evenementen in A-evenementen en B/C-evenementen. Vul de vragenlijst in om in te schatten in welke categorie uw evenement valt. Uiteindelijk beoordeelt de gemeente, in overleg met de veiligheidsdiensten, in welke categorie uw evenement valt en welke vergunning u nodig heeft. 

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op via evenementen@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181.

Vergunning aanvragen 0-evenement klein evenement 

Organiseert u een klein evenement (0-evenement)? Dan hoeft u alleen schriftelijk toestemming te vragen. Dit doet u via het digitale meldingsformulier bij aanvragen. Doe uw aanvraag uiterlijk 10 werkdagen voor het evenement plaatsvindt, maar liever eerder. 

De voorwaarden voor een o-evenement zijn:

 • U schenkt geen alcohol tegen betaling.
 • U sluit geen wegen af.
 • Er zijn minder van 100 personen aanwezig.
 • Objecten zoals kramen en podia zijn kleiner dan 25 vierkante meter.
 • Het evenement en de muziek duren tot maximaal 22.00 uur.

Gelden deze voorwaarden niet? Dan moet u een vergunning voor een groot evenement aanvragen.

Melding doen 

Evenement - melding doen met DigiD

Evenement - melding doen met eHerkenning

Vergunning aanvragen voor een A evenement 

U dient uw aanvraag in door een e-mail te sturen naar evenementen@voorneaanzee.nl.  U kunt via dit e-mail adres ook een afspraak maken om uw aanvraag vooraf te bespreken. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak.

Vergunning aanvragen voor een B/C-evenement (groot)

U dient uw aanvraag in door een e-mail te sturen naar evenementen@voorneaanzee.nl. U kunt via dit e-mail adres ook een afspraak maken om uw aanvraag vooraf te bespreken. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak.

Vergunning aanvragen

Evenement - vergunning aanvragen met DigiD

Evenement - vergunning aanvragen met eHerkenning

Meesturen met uw aanvraag

A-evenement (klein)

Wilt u een vergunning aanvragen voor een A-evenement? Lever dan deze documenten aan:

 • Nauwkeurige plattegrond waarop alle elementen (bijvoorbeeld tent, podium, kraam, af te zetten straat, brandblussers, nooduitgangen) staan aangegeven, voorzien van afmetingen.

Doe uw aanvraag uiterlijk 8 weken voor het evenement plaatsvindt, maar liever eerder. Aanvragen die later dan 8 weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

B-evenement (groot)

Wilt u een B/C-evenement aanvragen? Dan moet  het evenement eerst aangemeld en opgenomen zijn op de regionale evenementenkalender van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Het laten plaatsen van evenementen op de regionale evenementenkalender vindt ieder jaar plaats in het najaar voor het komend kalenderjaar. Een B/C-evenement lopend in een jaar toevoegen aan de regionale evenementenkalender is doorgaans niet mogelijk. 

Staat uw evenement op de regionale evenementenkalender? Dan ontvangt u een uitnodiging om uw evenement in concept aan te leveren en worden overleggen met u, de gemeente en de veiligheidsdiensten ingepland. U ontvangt ook de datum waarop u de aanvraag uiterlijk moet indienen.

U doet uw aanvraag uiterlijk 12 weken voordat het evenement plaatsvindt, maar liever eerder.

Deze documenten moet u aanleveren wanneer u een B/C-evenement aan wil vragen:

 • Nauwkeurige plattegrond waarop alle elementen (bijvoorbeeld tent, podium, kraam, af te zetten straat, brandblussers, nooduitgangen, aggregaten) staan aangegeven, voorzien van afmetingen.
 • Rastertekening van het evenemententerrein/gebied.
 • Overall tekening van het evenemententerrein/gebied.
 • Veiligheidsplan inclusief uitwerking van mogelijke scenario's.
 • Beveiligingsplan (geleverd door een beveiligingsbedrijf) met daarin uitwerking van taken/rollen/verantwoordelijkheden/posities/aantallen/scenario's.
 • EHBO inzet.
 • Verkeersplan.
 • Programma inclusief eventuele optredens.
 • Draaiboek.
 • Bewonersbrief. 

Hoe verloopt een aanvraag?

De gemeente neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Daarna vraagt de gemeente advies bij verschillende partners, zoals de veiligheidsregio, de politie en de DCMR. Wanneer alle adviezen binnen zijn, neemt de gemeente een besluit over het verlenen van de vergunning.
 
Is uw aanvraag en bijbehorende basisdocumentatie niet volledig? Dan neemt de gemeente de aanvraag niet in behandeling. De burgemeester weigert uw aanvraag ook wanneer:

 • Openbare orde en veiligheid in gevaar komen door uw evenement.
 • De gezondheid van personen in gevaar komt door uw evenement.
 • De verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen in gevaar komen door uw evenement.
 • U het beschermen van het milieu niet voldoende kan aantonen.
 • U het voorkomen of beperken van overlast niet voldoende kan aantonen.

Hoe lang duurt het?

Na het indienen van de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. De gemeente neemt de aanvraag door en kijkt of de aanvraag compleet is en op welk type evenement de aanvraag uitkomt. Is de aanvraag compleet dan nemen wij deze in behandeling.

Hieronder leest u wanneer u uw aanvraag uiterlijk (liever eerder) moet indienen en wat de doorlooptijden zijn:

 • 0-evenement: Doe uw aanvraag uiterlijk 14 werkdagen voor het evenement plaatsvindt
 • A-evenement: Doe uw aanvraag uiterlijk 8 weken voor het evenement plaatsvindt. De doorlooptijd is 8 weken.
 • B/C-evenement: Doe uw aanvraag uiterlijk 12 weken voor het evenement plaatsvindt. De doorlooptijd is 12 weken.

Let op!

 • Bovenstaande termijnen gelden alleen voor het indienen van complete aanvragen.
 • De gemeente kan de termijn verlengen.

Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Kosten

OmschrijvingKosten
Evenementenvergunning, klein evenement€ 63,45
Evenementenvergunning, groot evenement€ 264,10

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar evenementen@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?