U kunt van de gemeente materialen of materieel lenen indien dit past binnen het gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld het gebruik van vuilophaalwagens voor de inzameling van textiel of oud papier, of dranghekken en andere voorzieningen voor het houden van evenementen. Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken, dien dan een verzoek in bij de gemeente.

Hoe werkt het?

U kunt via wijkbeheer verschillende spullen gratis lenen. Bijvoorbeeld partytenten, banken, tafels, een springkussen, verlichting, een geluidsinstallatie, spelletjes, podiumdelen en dergelijke.

Voorwaarden

 • De uitleenservice is alleen voor organisaties en bewoners die activiteiten voor bewoners in hun buurt organiseren. Niet voor particuliere activiteiten. 
 • U volgt alle instructies op en gaat voorzichtig om met de materialen.
 • Schade aan de materialen geeft u direct door aan de uitleenservice. Als u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade, kunt u een beroep doen op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers van de gemeente. 
 • Diefstal en/of vermissing van materialen geeft u direct door aan de uitleenservice. Ook doet u aangifte bij de politie.

Wat moet ik doen?

Vraag tenminste 4 weken voor de bewuste datum de materialen aan. Maak hiervoor een afspraak met de wijkbeheer uitleenservice: 

Hier kan men een aanvraag doen via de website Uitleenservice - PUSH (stichting-push.nl)(externe link)

 • Wij reserveren de materialen voor u en maken een uitleenovereenkomst.
 • U zorgt zelf voor het vervoer van de materialen. 

Wat heb ik nodig?

Verklaring over

 1. De soort te lenen materialen.
 2. Het aantal te lenen materialen.
 3. Datum en tijdstip van de leen.
 4. Duur van de leen.
 5. Reden voor de leen.

Extra informatie

Indien u dranghekken wilt lenen voor het houden van een evenement, moet u hiervoor veelal een ontheffing in het kader van de wegenverkeerswet aanvragen. Het plaatsen van dranghekken op de openbare weg is niet toegestaan. Bij de aanvraag wordt onder meer gelet op de gevolgen voor de openbare orde. Neemt u in dit geval vooraf contact op met de politie, ambulancepost en de brandweer om de openbare orde en veiligheid te waarborgen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?