Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen voor aanwijzing van uw pand als monument.

Hoe werkt het?

Bij de beoordeling van een pand of bouwwerk als beschermd monument let de gemeente op de architectonische waarde in historisch verband. Dit betekent dat de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode of zeldzaamheid. Ook wordt gekeken naar de lokale historische waarde (er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond), naar typische kenmerken voor de regio en naar de cultuurhistorische waarde van het pand.

Let op! Wilt u niet dat uw woning als gemeentelijk beschermd monument wordt aangewezen? Dien dan een bezwaar in bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na bekendmaking van de aanwijzing.

Wat moet ik doen?

U kunt bij de gemeente een verzoek om erkenning als monument indienen. Bel hiervoor met 14 0181. Hiervoor hebt u een verklaring nodig met gegevens over:

  • de architect
  • de bouwstijl
  • het bouwjaar
  • archeologische vondsten
  • belangrijke voormalige bewoners
  • belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?