Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen voor het noodzakelijke onderhoud aan het monument. Deze subsidie is 6 jaar lang geldig. U vraagt de subsidie aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wat moet ik doen?

Neem vóórdat u een subsidieaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Bel hiervoor met 14 0181. In een vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Wilt u een monumentensubsidie krijgen voor onderhoud van een rijksmonument? Vul het hiervoor bestemde aanvraagformulier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link) in.

Let op! Hou er rekening mee dat u als eigenaar van een monument niet zonder meer alle veranderingen aan uw monument kunt doorvoeren. Ook bent u verplicht onderhoudswerkzaamheden te verrichten als dit voor het behoud van het monument nodig is.

Wat heb ik nodig?

Stuur bij uw aanvraag monumentensubsidie voor een gemeentelijk monument een verklaring mee. Geef hierin gegevens over het bestek, een begroting, situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten.

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen. Dit pip moet:

 • gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht)
 • een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden
 • de beoogde resultaten beschrijven (bestek, besteksparagraaf of werkomschrijving)
 • een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten
 • een meerjarenbegroting bevatten

Gemeentelijk monument

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee naar de gemeente:

 • gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel
 • inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau)
 • technische omschrijving van de werkzaamheden
 • foto’s van de bestaande situatie
 • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100)
 • meerjarenplan voor het onderhoud met begroting van de kosten

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen bij Monumenten.nl(externe link).

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?