Sinds eind 2015 zijn er plannen voor de herontwikkeling van landgoed Nieuw Olaertsduyn in Rockanje. Het monumentale landgoed en landhuis blijven behouden. Het gebouw van het conferentieoord wordt gesloopt. Op deze plek komt een luxe hotel met bijbehorende voorzieningen.

Principestandpunt gemeente

Burgemeester en wethouders zijn in principe positief over dit initiatief. Het is een passende nieuwe functie voor het landgoed. De gemeente vindt het belangrijk dat het landgoed en het landhuis in stand worden gehouden. De herontwikkeling van de locatie van het voormalige conferentieoord moet hieraan bijdragen.

De gemeente vindt het verder belangrijk dat het landgoed in de toekomst goed onderhouden blijft worden. Ook moet het landgoed openbaar toegankelijk blijven. Verder moet de herontwikkeling in de omgeving passen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de bestaande gebruiksmogelijkheden.

Wat gaat er in de toekomst gebeuren?

De daadwerkelijke start van herontwikkeling is op dit moment nog niet aan de orde. Op basis van de uitgewerkte opzet brengen we eventuele impact op de omgeving in kaart. Het initiatief past niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Daarom moet het bestemmingsplan eerst worden aangepast. Diverse zaken moeten eerst worden uitgewerkt, waaronder de opzet van het hotelcomplex zelf. De komende tijd werken we met de initiatiefnemer aan de verdere uitwerking van de planopzet.