Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

Wat moet ik doen?

  • De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan u mee:

  • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
  • een uittreksel van de overlijdensakte.

Wat heb ik nodig?

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • geldig legitimatiebewijs van de aangever
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
  • eventueel het trouwboekje van de overledene

Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

Regelen

Melden aangifte overlijden 

Ook in de gemeente Voorne aan Zee is het mogelijk om digitaal aangifte van overlijden te doen. Omdat er sprake is van een nieuwe gemeente moet u opnieuw een machtiging aanvragen voor de E-herkenning. Zodra u dat geregeld heeft, kunt u weer als vanouds digitaal aangifte doen.
 

Melden aangifte lijkvinding

U kunt hier aangifte doen van een lijkvinding in de gemeente Voorne aan Zee.

Kosten

OmschrijvingKosten
Aangifte overlijden€ 15,00
Akte van overlijden € 16,60
Verklaring van uitstel begraven of cremeren€ 15,00

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Extra informatie

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Meer informatie: begraven of cremeren.

Ongewenste post overledene voorkomen

Het ontvangen van geadresseerd reclamedrukwerk of e-mails op naam van een overleden dierbare is doorgaans ongewenst en onplezierig. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat een weduwe of weduwnaar nog wekelijks (reclame)post ontvangt die is geadresseerd aan een overleden partner. Kijk op www.uitvaartnet.nl (externe link)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?