Maakt u zich zorgen over iemand en denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft omdat hij of zij een gevaar is voor zichzelf of anderen? Dan kunt u dat melden bij het Sociaal gebiedsteam Voorne aan Zee. Bel hiervoor met 14 0181. Deze melding komt dan terecht bij het Meldpunt verplichte GGZ.

Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan 112. Dan kunnen snel passende maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld verplichte psychische zorg. 

Hoe werkt het?

Familie of buren kunnen bij de gemeente melden dat ze zich ernstig zorgen maken over iemand. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het kan ook zijn dat iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Dit noemen we een crisis. Dan heeft die persoon direct hulp nodig.

Na de melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker beoordeelt of de persoon een gevaar is voor zichzelf of anderen. Ook onderzoekt de medewerker of dit komt door een psychiatrische stoornis.

Verplichte zorg

Alleen als het niet anders kan zet de gemeente verplichte zorg in. Dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie om een zorgmachtiging. Uiteindelijk beslist de rechter of deze persoon verplichte zorg krijgt. Een persoon die verplichte zorg nodig heeft, kan zorg aan huis krijgen of wordt opgenomen in een zorginstelling.

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

De persoon die psychisch hulp nodig heeft, heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP is in dienst van de onafhankelijke Stichting PVP. Als degene die hulp nodig heeft dit wil, geeft de gemeente zijn/haar contactgegevens door aan deze stichting.

Wilt u steun van een PVP? Geef de gemeente dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP. U kunt ook zelf contact opnemen via telefoonnummer (0900) 444 88 88 of stuur een e-mail naar helpdesk@pvp.nl

Wat moet ik doen?

Doe een melding via:

Melding psychische hulp

Hoe lang duurt het?

  • Als betrokken familielid krijgt u binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek.
  • Bent u het niet eens bent met de uitkomst? Dan kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.
  • Als u geen naaste familie bent, dan krijgt u geen informatie over de uitkomst.
  • Na uw melding kan, in een crisissituatie, onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur  na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?