In sommige situaties kan het lastig zijn om weer werk te vinden. Bijvoorbeeld door ziekte of een beperking. De gemeente kan u helpen om weer aan het werk te gaan in de vorm van een re-integratietraject. De gemeente kan u een traject aanbieden. U bent dan verplicht om dit traject te volgen.

Loonkostensubsidie

U kunt ook aan het werk via loonkostensubsidie. Dit kan onder bepaalde voorwaarden.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kan de eerste stap richting betaald werk zijn. Uw re-integratietraject kan ook voor een deel uit vrijwilligerswerk bestaan.

Meer informatie over Re-integratie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bel dan het WIZ-loket via 14 0181. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.