Op 2 januari heeft de nieuwe raad van Voorne aan Zee de Verordening op de rekenkamer Voorne aan Zee 2023 vastgesteld. Daarna zal er invulling gegeven worden aan deze verordening en een nieuwe Rekenkamer worden ingesteld. Zodra hier meer duidelijkheid is zal dit op de site worden vermeld.

De Rekenkamer onderzoekt of het beleid van de gemeente doeltreffend, doelmatig en rechtmatig is.

  • Doeltreffend: De Rekenkamer kijkt of de effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.
  • Doelmatig: De Rekenkamer onderzoekt of gemeentelijke producten tegen zo laag mogelijke kosten worden gemaakt en geleverd.
  • Rechtmatig: De Rekenkamer ziet erop toe dat de (lokale) regelgeving wordt nageleefd met betrekking tot het beleid.

Contact

U kunt over de Rekenkamer mailen naar griffie@voorneaanzee.nl of bellen naar tel: 14 0181.