Heeft u tijd over en wilt u zich inzetten voor de maatschappij? Dan kunt u vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u geen betaling ontvangt. U kunt vrijwilligerswerk bijvoorbeeld doen bij verenigingen of scholen. 

Wat moet ik doen?

U kunt vrijwilligerswerk vinden via de Vrijwilligerscentrale(externe link) of het UWV. Deze organisaties houden contact met organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Op de website fijnjetezien.nl(externe link) vindt u een soort marktplaats voor vrijwilligerswerk. Mensen die hulp zoeken kunnen daar hun hulpvraag neerzetten. Als u vrijwilligerswerk wilt doen, kunt ook u in die lijst zoeken welk vrijwilligerswerk bij u past.

Vrijwilligerswerk en een uitkering?

Ontvangt u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Dan heeft u daar toestemming van de gemeente voor nodig. Uw vrijwilligerswerk mag uw kans op betaald werk niet verkleinen. Meer informatie kunt u vinden in het product: Bijstand, vrijwilligerswerk.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Soms heeft u een VOG nodig voor het vrijwilligerswerk. Voor sommige soorten vrijwilligerswerk kunt u gratis een VOG aanvragen:

  • Vrijwilligerswerk met minderjarigen en verstandelijk beperkten
  • Zorgvrijwilligers: dit zijn mensen die zorgen voor iemand waarmee ze geen persoonlijke relatie hebben
  • U vraagt de gratis VOG aan via de organisatie voor wie u het vrijwilligerswerk uitvoert

Voor ander vrijwilligerswerk is er geen gratis regeling. Vraag bij de organisatie waar u voor werkt of u een VOG nodig heeft en of u die via die organisatie kunt aanvragen. Meer informatie kunt u vinden bij: Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?