Donderdag 25 januari tekende wethouder Daan van Orselen de raamovereenkomsten met drie aannemers voor het onderhoud aan de huurwoningen voor de komende jaren.

Woonbedrijf Voorne aan Zee is verantwoordelijk voor goede huisvesting van haar huurders. Is er iets kapot aan een woning, bijvoorbeeld een gebroken raam, een verstopt riool of lekkage? Dan dienen huurders een reparatieverzoek in bij het Woonbedrijf. Het Woonbedrijf heeft een eigen dienst beschikbaar, die een deel van de meldingen kan oppakken. Daarnaast voeren aannemers veel reparatieverzoeken uit. Ook zorgen zij voor het onderhoud aan de woningen bij verhuizingen.

Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure werd een overeenkomst afgesloten met drie aannemers uit de regio Voorne-Putten, die de komende jaren de opdrachten voor Woonbedrijf Voorne aan Zee uitvoeren. Het Woonbedrijf verdeelt de opdrachten voor het onderhoud over de drie aannemers. Daarnaast kan het Woonbedrijf grotere opdrachten na een mini-competitie uitzetten bij één van de drie aannemers.

Wethouder Daan van Orselen tekende de overeenkomt met de drie aannemers: Hoogvliet Totaalonderhoud, Bouwbedrijf Peeman B.V. en Aannemersbedrijf De Bruijne B.V.. “Ik kijk uit naar een fijne samenwerking. Het is mooi om te zien dat deze drie aannemers aansluiten op de ambities en doelstelling van Woonbedrijf Voorne aan Zee. Juist vanuit samenwerking en partnerschap kunnen we gezamenlijk groeien en vernieuwen waarbij het belang van onze inwoners en bewoners altijd voorop staat. Deze lokale samenwerking maakt ons als Woonbedrijf én onze ondernemers, sterk voor de toekomst”.

Meer info over reparaties en onderhoud van de woningen: https://www.voorneaanzee.nl/reparatie-en-onderhoud

Betaalbare woningen, ook in de toekomst

Woonbedrijf Voorne aan Zee is een onderdeel van gemeente Voorne aan Zee. Het Woonbedrijf zet zich ook de komende jaren in voor goede en betaalbare huisvesting.