Dorpshart Zwartewaal

In 2016 is door de Raad de leefbaarheidsvisie Zwartewaal 2030 vastgesteld met uitvoeringsprogramma. Eén van de activiteiten uit dit uitvoeringsprogramma is de gebiedsvisie Christinalaan. Deze gebiedsvisie is de basis geweest van de ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal; de bouw van 85 woningen en een voorzieningencluster bestaande uit een school, dorpshuis en sportzaal. 
 

Foto van het inrichtingsplan
Op de afbeelding ziet u het bestemmingsplan van Dorpshart Zwartewaal. U kunt het bestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl met plannummer NL.IMRO.0501.DHZwartewaal-0130.

Participatie

Bewoners, organisaties en andere belanghebbenden zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van Dorpshart Zwartewaal. Samen met de omgeving is eind 2017 uit verschillende toekomstvisies het model ‘’Dorpshart’’ gekozen. Daarna is een klankbordgroep opgezet om samen tot invulling van het dorpshart te komen. Vervolgens zijn er drie stedenbouwkundige ontwerpen ontwikkeld, waar door bewoners op gestemd is. In 2020 heeft de gemeenteraad gekozen voor uitvoeringsvariant 1, waarin de raad het advies van de klankbordgroep heeft gevolgd.  
Deze uitvoeringsvariant is verder uitgewerkt in een ontwerptraject. Er zijn ontwerpsessies georganiseerd met gebruikers over het voorzieningencluster. Daarbij is de klankbordgroep betrokken geweest bij de invulling van het inrichtingsplan Dorpshart Zwartewaal.

Bouw

De gemeente werkt samen met ontwikkelaar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed voor de bouw van het voorzieningencluster en de woningen. Het voorzieningencluster wordt als eerste gebouwd. Daarna volgt de bouw van de woningen in meerdere fasen. Het gaat om sociale huurwoningen, beneden-bovenwoningen, bovenwoningen met daaronder commerciële ruimten, eengezinswoningen, 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen.

De verwachtte planning ziet er als volgt uit:

 • December 2023: start bouw voorzieningencluster
 • Medio schooljaar 2024-2025: oplevering voorzieningencluster
 • Vanaf 2025: woningbouw in drie fasen

Voor het bouwverkeer is een tijdelijke route gecreëerd tussen de Provincialeweg N218 en de Smalleweg. Het bouwverkeer zal gebruikmaken van de route: Smalleweg – Sluisweg – Lijnbaanweg om bij de bouwlocatie te komen.

Meer over de bouw van de woningen leest u op onze Bouw-pagina.

Faseringstekening Dorpshart Zwartewaal
Dorpshart Zwartewaal bouwroute

Communicatie

Bewonersbijeenkomsten

Regelmatig worden er bewonersbijeenkomsten georganiseerd over de ontwikkeling. Op 23 november 2023 is een bijeenkomst georganiseerd waar aanwezigen een toelichting kregen op het ontwerp van het voorzieningencluster en vragen konden stellen over de bouw. In 2024 wordt een volgende bijeenkomst georganiseerd. Via deze website en de nieuwsbrief houden wij u daarvan op de hoogte. 

Nieuwsbrieven

In maart 2024 is de nieuwsbrief Dorpshart Zwartewaal nummer 22 gedeeld.

Wilt u de digitale nieuwsbrief in het vervolg ook ontvangen? Vul dan het aanmeldformulier Dorpshart Zwartewaal in.

Interesse in een woning? Schrijf u dan in via de projectwebsite van de ontwikkelaar op: www.dorpshartzwartewaal.nl

Meer informatie

Eerdere nieuwsbrieven en meer informatie over de bewonersbijeenkomsten vindt u op de pagina Communicatie.

Tijdlijn

 1. Momenteel bezig: Bouw voorzieningencluster -

  De verwachting is dat het voorzieningencluster medio schooljaar 2024/2025 wordt opgeleverd.

 2. Afgerond: Start bouw voorzieningencluster -

  De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond en de bouw van het cluster kon in december 2023 van start met de heiwerkzaamheden. Op 13 december is de start bouw in het dorp gevierd. 

 3. Afgerond: Start aanleg bouwweg -

  In oktober 2023 zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van de tijdelijke bouwweg in Zwartewaal door aannemer Kuipers Infra.

 4. Afgerond: Definitieve gunning -

  Wethouder Igor Bal tekende op woensdag 4 oktober met ontwikkelaar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed de overeenkomst voor de bouw van het voorzieningencluster en 85 koop- en huurwoningen.

 5. Afgerond: Omgevingsvergunning voorzieningencluster -

  In juli 2023 is de omgevingsvergunning voor de bouw van het voorzieningencluster verleend. U kunt dit besluit online bekijken

 6. Afgerond: Bestemmingsplan -

  Het bestemmingsplan november 2022 Dorpshart Zwartewaal is definitief. U kunt het bestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl met plannummer NL.IMRO.0501.DHZwartewaal-0130.

 7. Afgerond: Aanbesteding bouw voorzieningencluster en woningen  -

  In juli 2022 is de aanbesteding voor de bouw van het voorzieningencluster en woningen op de markt gezet. In eerste instantie waren hier geen inschrijvingen op ontvangen. Uiteindelijk is eind 2022 via de onderhandelingsprocedure een partij gevonden en voorlopig gegund.

 8. Afgerond: Gemeenteraad kiest voor Variant 1 -

  In januari 2020 heeft de gemeenteraad gekozen voor uitvoeringsvariant 1 van het Dorpshart Zwartewaal. Hierin heeft de raad het advies gevolgd van de klankbordgroep, die een voorkeur had voor variant 1 en 2.

 9. Afgerond: Keuze voor model ‘"Dorpshart’" -

  Keuze gemaakt voor het gewenste model. 

 10. Afgerond: Vaststelling Leefbaarheidsvisie Zwartewaal 2030 -

  In december 2016 is door de Raad de Leefbaarheidsvisie Zwartewaal 2030 vastgesteld.

Voor de volgende stappen wordt de datum op een later moment bepaald:

Start bouw woningen fasen 2-3-4

Na oplevering van het voorzieningencluster kan gestart worden met de bouw (voorbereidingen) van de woningen. Dit gebeurt naar verwachting vanaf 2025.

Contact

Algemene vragen over de ontwikkeling van het Dorpshart Zwartewaal? Neem dan contact op met het projectteam via 14 0181 of gemeente@voorneaanzee.nl.

Vragen over de werkzaamheden voor de bouw van het voorzieningencluster? Dan kunt u contact opnemen met de aannemer ADSR via zwartewaal@adsr.nl

Voor meer informatie over het project kunt u ook kijken op: www.dorpshartzwartewaal.nl