Energietoeslag Voorne aan Zee 2023

De kosten voor energie zijn nog steeds hoog. Het kan voor huishoudens met een laag inkomen moeilijk zijn om de energierekening te betalen.

Daarom heeft de overheid net als in 2022 ook voor 2023 de energietoeslag beschikbaar gesteld voor huishoudens met een laag inkomen.

Wat is de hoogte van de energietoeslag 2023?

Inwoners die recht hebben op de energietoeslag 2023 ontvangen één keer € 800,--.

(Inwoners die recht hadden op de energietoeslag 2022 kregen in 2022 in totaal € 1.300,-- en in juni 2023 nog één keer € 500,--.)

  Voor wie is de energietoeslag Voorne aan Zee bedoeld?

  U heeft recht op de energietoeslag als u een energiecontract heeft en u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Voorne aan Zee woont, en u;
  • een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft.

  In onderstaande tabel staat per soort huishouden aangegeven hoe hoog uw (gezamenlijke) netto maandinkomen inclusief vakantietoeslag maximaal mag zijn. De bedragen zijn 120% van de voor in uw situatie geldende bijstandsnorm, inclusief vakantietoeslag.

  Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd

  Alleenstaand/

  alleenstaande ouder  
  € 1540,59 € 1710,91
  Samenwonend/getrouwd   € 2200,84€ 2318,78
  Samenwonend/getrouwd waarvan 1 partner jonger dan AOW leeftijd € 2318,78

  Schulden en energietoeslag

  Heeft u schulden en zit u in een wettelijk schuldentraject? Dan kijken we naar uw besteedbaar inkomen om te beoordelen of u recht heeft op energietoeslag. Het kan daardoor zijn dat uw inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm en u toch recht heeft op energietoeslag.

  Wie hebben geen recht op de energietoeslag Voorne aan Zee 2023?

  • Studenten

  Studenten kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten van € 400,--. Op de website van DUO zijn de voorwaarden opgenomen om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming.

  • Jongeren tot 21 jaar

  Ben jij tussen de 18 en 21 jaar, woon je zelfstandig en heb je geen recht op de tegemoetkoming in de energiekosten voor studenten? Heb jij te weinig geld om jouw energierekening te betalen en heb jij ook niemand in jouw omgeving om op terug te vallen? Neem dan contact op met de gemeente, dan kijken wij met jou wat de mogelijkheden zijn.  

  • Inwoners met een inkomen dat hoger is dan 120% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld 

  Wilt u de hoogte van de bijstandsnorm in uw situatie weten? Die bedragen vindt u hier.

  • Inwoners die alleen op een briefadres staan ingeschreven en geen eigen woonadres hebben.
  • Inwoners die in een (zorg)instelling verblijven en niet zelf de energiekosten betalen.
  • Kostendelers.

  Kostendelers komen in principe niet in aanmerking voor de energietoeslag. Alleen als u kunt aantonen dat u de energiekosten zelf betaalt aan de energieleverancier kunt u een aanvraag energietoeslag doen.

  Aanvragen  

  De meeste inwoners die in 2022 de energietoeslag ontvingen en in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023 kregen de toeslag tussen eind november en half december automatisch op hun rekening gestort. Dat deden wij bij inwoners die:

  • op 20 november 2023 een bijstandsuitkering ontvingen en voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden;
  • in 2022 energietoeslag kregen en tussen 1 augustus en 1 november 2023 een minimaregeling of bijzondere bijstand ontvingen.

  Bij een andere groep inwoners hebben we ook nog getoetst of zij in aanmerking komen: Inwoners die in 2022 energietoeslag kregen maar op dit moment geen bijstandsuitkering en ook tussen 1 augustus en 1 november 2023 geen minimaregeling of bijzondere bijstand ontvingen.

  De inwoners die aan de voorwaarden energietoeslag 2023 voldoen, hebben de energietoeslag automatisch ontvangen en hebben van ons hierover een brief gekregen.

  De inwoners die niet aan de voorwaarden voldoen, hebben hierover ook van ons een brief gekregen.

  Hebt u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Maar denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u vanaf 2 januari 2024 zelf de energietoeslag aanvragen via Bereken uw recht. U kunt een aanvraag tot en met 30 juni 2024 indienen.

  Ziet de Belastingdienst de energietoeslag als inkomsten?

  Nee. De energietoeslag is een bijzondere uitkering. U hoeft er geen belasting over te betalen.

  Betekent de energietoeslag nog wat voor mijn zorg- of huurtoeslag?

  Nee. De energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.

  Ik heb geld teruggekregen van het energiebedrijf. Krijg ik dan nog wel energietoeslag?

  Ja. Ook als u geld hebt teruggekregen hebt u mogelijk recht op de energietoeslag.

  Energie besparen?

  De gemeente Voorne aan Zee heeft een team van energiecoaches. Een energiecoach is een mede-inwoner die u deskundig advies kan geven over energie besparen. Meer lezen op: www.voorneaanzee.nl/energiecoach

  Hulp bij geldzaken of schulden

  Maakt u zich zorgen over uw geldzaken? Hebt u onverwacht hoge uitgaven? Kunt u niet rondkomen? De gemeente kan helpen. Lees meer informatie op: www.voorneaanzee.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden