Energietoeslag Voorne aan Zee 2023

Inwoners met een minimum inkomen kunnen in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag 2023.

Wat is de hoogte van de energietoeslag 2023?

Inwoners die recht hebben op de energietoeslag 2023 ontvangen één keer € 800,--.

(Inwoners die recht hadden op de energietoeslag 2022 kregen in 2022 in totaal € 1.300,-- en in juni 2023 nog één keer € 500,--.)

  Voor wie is de energietoeslag Voorne aan Zee bedoeld?

  U heeft recht op de energietoeslag als u een energiecontract heeft en u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Voorne aan Zee woont, en u;
  • een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft die in uw situatie geldt, inclusief vakantiegeld.

  Wilt u de hoogte van de bijstandsnorm in uw situatie weten? Die bedragen vindt u hier(externe link).

  Wie hebben geen recht op de energietoeslag Voorne aan Zee 2023?

  • Studenten

  Studenten kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming in de energiekosten van € 400,--. Op de website van DUO(externe link) zijn de voorwaarden opgenomen om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming.

  • Jongeren tot 21 jaar

  Ben jij tussen de 18 en 21 jaar, woon je zelfstandig en heb je geen recht op de tegemoetkoming in de energiekosten voor studenten? Heb jij te weinig geld om jouw energierekening te betalen en heb jij ook niemand in jouw omgeving om op terug te vallen? Neem dan contact op met de gemeente, dan kijken wij met jou wat de mogelijkheden zijn.  

  • Inwoners met een inkomen dat hoger is dan 120% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld 

  Wilt u de hoogte van de bijstandsnorm in uw situatie weten? Die bedragen vindt u hier(externe link).

  • Inwoners die alleen op een briefadres staan ingeschreven en geen eigen woonadres hebben.
  • Inwoners die in een (zorg)instelling verblijven en niet zelf de energiekosten betalen.
  • Kostendelers.

  Kostendelers komen in principe niet in aanmerking voor de energietoeslag. Alleen als u kunt aantonen dat u de energiekosten zelf betaalt aan de energieleverancier kunt u een aanvraag energietoeslag doen.

  Aanvragen  

  Wilt u energietoeslag Voorne aan Zee aanvragen?

  • Heeft u een bijstandsuitkering of;
  • heeft u in periode 1 augustus tot 1 november 2023 een minimaregeling ontvangen of;
  • heeft u in 2022 de eenmalige energietoeslag ontvangen?

  Dan hoeft u de energietoeslag niet aan te vragen. U krijgt u de energietoeslag 2023 eind november of begin december automatisch op uw rekening gestort als u aan de voorwaarden voldoet.

  Voldoet u aan de voorwaarden voor de energietoeslag maar komt u niet in aanmerking voor de automatische uitbetaling? Dan kunt u vanaf 2 januari 2024 zelf de energietoeslag aanvragen via Bereken uw recht(externe link). U kunt een aanvraag tot en met 30 juni 2024 indienen.

  Ziet de Belastingdienst de energietoeslag als inkomsten?

  Nee. De energietoeslag is een bijzondere uitkering. U hoeft er geen belasting over te betalen.

  Betekent de energietoeslag nog wat voor mijn zorg- of huurtoeslag?

  Nee. De energietoeslag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen.

  Ik heb geld teruggekregen van het energiebedrijf. Krijg ik dan nog wel energietoeslag?

  Ja. Ook als u geld hebt teruggekregen hebt u mogelijk recht op de energietoeslag.

  Energie besparen?

  De gemeente Voorne aan Zee heeft een team van energiecoaches. Een energiecoach is een mede-inwoner die u deskundig advies kan geven over energie besparen. Meer lezen op: www.voorneaanzee.nl/energiecoach

  Hulp bij geldzaken of schulden

  Maakt u zich zorgen over uw geldzaken? Hebt u onverwacht hoge uitgaven? Kunt u niet rondkomen? De gemeente kan helpen. Lees meer informatie op: www.voorneaanzee.nl/hulp-bij-geldzaken-en-schulden