Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Team Burgerzaken helpt u graag bij het regelen van het formele gedeelte van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Verschil tussen geregistreerd partnerschap en een huwelijk

Er zijn 3 verschillen tussen het geregistreerd partnerschap en een huwelijk:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Op de website notaris.nl vindt u meer informatie over de verschillende voorwaarden die horen bij trouwen en geregistreerd partnerschap.

Voorwaarden om een geregistreerd partnerschap aan te gaan

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • Bent u of is uw partner minderjarig en u wilt een geregistreerd partnerschap aangaan? Neem dan eerst contact op met de gemeente.
 • U bent beiden ongetrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.
 • U mag geen geregistreerd partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om een geregistreerd partnerschap aan te gaan.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • Allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen.
 • Allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd.
 • Allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd.
 • Een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren.
 • Een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Neem voordat u documenten gaat verzamelen eerst contact op met de gemeente. In bepaalde situaties heeft de gemeente al de beschikking over de noodzakelijke informatie via de Gemeentelijke Basisadministratie.

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan legt u een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hiervoor moet u een 'melding van voorgenomen huwelijk of partnerschap' doen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'. U doet de melding in de gemeente waar u het geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

Melding doen in Voorne aan Zee

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u het geregistreerd partnerschap aangaat.
 • De melding is maximaal 1 jaar geldig.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

U kunt een melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap op dit moment alleen regelen door te bellen met 14 0181. Binnenkort is deze dienst weer online beschikbaar.

Let op! Bent u niet in Nederland geboren? Dan moet u waarschijnlijk stukken opsturen wanneer u uw aanvraag doet. De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt welke documenten u eventueel moet overleggen en stuurt u de formulieren toe die nodig zijn voor de melding van het voorgenomen huwelijk of partnerschap.

Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag. Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Hoe verloopt uw aanvraag?

Nadat u alle benodigde formulieren volledig heeft ingevuld en teruggestuurd, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een afspraak met u voor de aangifte van de melding van uw voorgenomen partnerschap. 

Met de ambtenaar bespreekt u onder meer:

 • de datum van de ceremonie
 • de locatie van de ceremonie
 • welke ambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • of u een geregistreerd partnerschapsboekje wilt
 • wat de kosten zijn

Afzeggen

Een gereserveerde datum voor een geregistreerd partnerschap kunt u niet telefonisch afzeggen of wijzigen. Dat kan alleen persoonlijk, per e-mail of schriftelijk. Voor het afzeggen worden kosten in rekening gebracht.

Getuigen

Bij de ceremonie moeten minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Zowel van de geregistreerde partners als van de getuigen moeten kopieën van geldige legitimatiebewijzen worden ingeleverd.

Gratis geregistreerd partnerschap

Is alleen mogelijk als u of uw partner in Voorne aan Zee woont.

 • Alleen de officiële handeling (10 minuten), geen toespraak.
 • Geen voorgesprek met de ambtenaar.
 • Geen keuze voor ambtenaar.
 • Geen mogelijkheid tot eigen inbreng zoals muziek.
 • Maximaal aantal van 6 personen (partners en getuigen meegerekend).
 • Formaliteit vindt plaats in een spreekkamer op de afdeling burgerzaken.

Online regelen

U kunt een geregistreerd partnerschap op dit moment alleen regelen door te bellen met 14 0181. Binnenkort is deze dienst weer online beschikbaar.

Van partnerschap naar huwelijk

Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten naar een huwelijk? Dit kunt u op dit moment alleen regelen door te bellen met 14 0181. Binnenkort is deze dienst weer online beschikbaar.

Kosten

Kosten voor trouwen of geregistreerd partnerschap

In het stadhuis in de standaard daarvoor aangewezen zaal met een maximale tijdsduur van 1 uur:

OmschrijvingKosten
maandag t/m vrijdag tot 16.30 uur€ 415,00
zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur€ 975,00
extra kosten als ceremonie plaatsvindt op varend passagiersschip€ 815,00
extra kosten als ceremonie plaatsvindt op andere locatie dan de hierboven genoemden de werkelijke kosten van de op het moment van de ceremonie geldende huurprijs voor de als gemeentehuis aangewezen locatie
Eenmalige verlenging van een aanwijzing van een locatie€ 235,00

Let op! De kosten voor de locatie zijn hierin niet meegenomen. De gekozen locatie brengt u hiervoor apart kosten in rekening.

Overige kosten

OmschrijvingKosten
Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap€ 45,00
Afzeggen ceremonie vóór de melding van het voorgenomen huwelijk€ 45,00
Afzeggen ceremonie ná de melding van het voorgenomen huwelijk€ 75,00
Trouwboekje/partnerschapsboekje, standaard€ 29,50
Trouwboekje/partnerschapsboekje, kopiestandaard prijs voor standaard of luxe uitvoering + 10%
Getuige van de gemeente (alleen in locaties van de gemeente)€ 32,50
Verklaring van huwelijksbevoegdheid€ 29,00
Uittreksel burgerlijke stand 
(bij trouwen in Voorne aan Zee niet nodig)
€ 16,60
OmschrijvingKosten
Omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk€ 415,00

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?