Het is jullie dag! Team Burgerzaken helpt u graag bij het regelen van het formele gedeelte van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Regel uw gewenste trouwdatum eerst bij de gemeente om teleurstellingen te voorkomen.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Op de website notaris.nl vindt u meer informatie over de verschillende voorwaarden die horen bij trouwen en geregistreerd partnerschap.

Van maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 20:00 uur wordt gelegenheid gegeven voor huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een ceremonie. Reservering vindt plaats op het hele uur.

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • Bent u of is uw partner minderjarig en u wilt trouwen? Neem dan eerst contact op met de gemeente.
 • U bent beiden ongetrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • Allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen.
 • Allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd.
 • Allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd.
 • Een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren.
 • Een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Neem voordat u documenten gaat verzamelen eerst contact op met de gemeente. In bepaalde situaties heeft de gemeente al de beschikking over de noodzakelijke informatie via de Gemeentelijke Basisadministratie.

Melding van voorgenomen huwelijk

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan legt u een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hiervoor moet u een 'melding van voorgenomen huwelijk of partnerschap' doen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'. U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

Melding doen in Voorne aan Zee

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • De melding is maximaal 1 jaar geldig.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

U kunt uw huwelijk op dit moment alleen regelen door te bellen met 14 0181. Binnenkort is deze dienst weer online beschikbaar.

Let op! Bent u niet in Nederland geboren? Dan moet u waarschijnlijk stukken opsturen wanneer u uw aanvraag doet. De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt welke documenten u eventueel moet overleggen en stuurt u de formulieren toe die nodig zijn voor de melding van het voorgenomen huwelijk of partnerschap.

Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag. Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Hoe verloopt uw aanvraag?

Nadat u alle benodigde formulieren volledig heeft ingevuld en teruggestuurd, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een afspraak met u voor de aangifte van de melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap. 

Met de ambtenaar bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum
 • de trouwlocatie
 • welke trouwambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • of u een trouwboekje wilt
 • wat de kosten zijn

Afzeggen

Een gereserveerde datum voor een huwelijk kunt u niet telefonisch afzeggen of wijzigen. Dat kan alleen persoonlijk, per e-mail of schriftelijk. Voor het afzeggen worden kosten in rekening gebracht.

Getuigen

Bij een huwelijksvoltrekking moeten minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Zowel van het bruidspaar / geregistreerde partners als van de getuigen moeten kopieën van geldige legitimatiebewijzen worden ingeleverd. 

Gratis trouwen

Is alleen mogelijk als u of uw partner in Voorne aan Zee woont.

 • Alleen de officiële handeling (maximaal 15 minuten), geen toespraak.
 • Maandag of dinsdag om 09.00 of 09.30 uur (met uitzondering van bijzondere feestdagen)
 • Geen voorgesprek met de trouwambtenaar.
 • Geen keuze voor trouwambtenaar.
 • Geen mogelijkheid tot eigen inbreng zoals muziek.
 • Maximaal aantal van 6 personen (bruidspaar en getuigen meegerekend).
 • Formaliteit vindt plaats in een spreekkamer op de afdeling burgerzaken.

Online regelen

Melding huwelijk of geregistreerd partnerschap aanvragen

Van partnerschap naar huwelijk

Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten naar een huwelijk? Dit kunt u op dit moment alleen regelen door te bellen met 14 0181. Binnenkort is deze dienst weer online beschikbaar.

Kosten

Kosten voor trouwen, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

OmschrijvingKosten
Bij voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap/omzetting in het stadhuis van Brielle, Hellevoetsluis of Rockanje met een maximale tijdsduur van een uur. 
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur in het stadhuis€ 415,00
zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur in het stadhuis€ 975,00
Bij voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap/omzetting op een andere locatie dan het stadhuis met een maximale tijdsduur van een uur. 
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur op locatie€ 615,00
zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur op locatie€ 1.175,00
Voor het voltrekken van het huwelijk/geregistreerd partnerschap/omzetting op een varend passagiersschip 
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur op varend passagiersschip€ 815,00
zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur op varend passagiersschip€ 1.375,00
Eenmalige verlenging van een aanwijzing van een locatie€ 235,00
Eenmalige aanwijzing van een incidentele externe trouwlocatie€ 325,00

Let op! De kosten voor de locatie zijn hierin niet meegenomen. De gekozen locatie brengt u hiervoor apart kosten in rekening.

Overige kosten

OmschrijvingKosten

Afzeggen en/of wijzigen datum en/of tijd ceremonie voor de melding van het voorgenomen huwelijk

(Dit geldt voor zowel de betaalde als de kosteloze ceremonies)

€ 45,00

Afzeggen en/of wijzigen datum en/of tijd ceremonie na de melding van het voorgenomen huwelijk

(Dit geldt voor zowel de betaalde als de kosteloze ceremonies)

€ 75,00
Trouwboekje/partnerschapsboekje€ 29,50
Trouwboekje/partnerschapsboekje, kopie€ 29,50 + 10%
Getuige van de gemeente (alleen in locaties van de gemeente)€ 32,50
Verklaring van huwelijksbevoegdheid€ 29,00
Uittreksel burgerlijke stand 
(bij trouwen in Voorne aan Zee niet nodig)
€ 16,60
OmschrijvingKosten
Voor de administratieve omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk tijdens kantooruren buiten de kosteloze tijdstippen maandagmorgen en dinsdagmorgen om 09.00 uur en 09.30 uur.€ 98,00

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?