Voorne aan Zee zoekt een nieuwe burgemeester. Hoe gaat dat in zijn werk en hoe ziet de procedure eruit? Stap voor stap leggen we het proces uit. 

  • We zijn nu bij stap 1.

Stap 1: Een profiel

De zoektocht begint met het opstellen van de profielschets (vacaturetekst) door de vertrouwenscommissie. In de profielschets staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor het uitvoeren van deze functie. Bij het opstellen hiervan wordt ook bij inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps/wijkraden van de gemeente Voorne aan Zee input opgehaald. Ook wordt intern (bij de ambtelijke organisatie) informatie opgehaald. Immers het is een burgemeester voor raad, college, ambtelijke organisatie en inwoners van Voorne aan Zee.

Stap 2: Commissaris van de Koning

De gemeenteraad bespreekt het profiel - vacaturetekst - met de Commissaris van de Koning in een openbare vergadering van de gemeenteraad. De raad stelt dan formeel de profielschets vast. Deze vergadering is op dinsdag 9 januari 2024.

Stap 3: Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in met vertegenwoordigers van de fracties in de raad. Deze vertrouwenscommissie gaat de sollicitatiegesprekken voeren en de uiteindelijke aanbeveling voorbereiden voor de gemeenteraad. Ter bescherming van de sollicitanten is alles wat in deze commissie in de selectiefase wordt besproken geheim. De gemeenteraad van Voorne aan Zee heeft in de raadsvergadering van 22 juni 2023 de vertrouwenscommissie al samengesteld.

Stap 4: De vacature

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de Commissaris van de Koning. De burgemeestersvacature wordt gepubliceerd in de Staatscourant op basis waarvan kandidaten kunnen reageren. Als de reactietermijn is verlopen zal de Provincie met een persbericht bekendmaken hoeveel kandidaten hebben gereageerd. In overleg met de Commissaris van de Koning wordt bepaald met welke kandidaten de vertrouwenscommissie in gesprek gaat.

Stap 5: Sollicitatiebrief

Iedereen die dat wil kan een sollicitatiebrief sturen. De brieven worden gestuurd aan de Commissaris van de Koning.

Stap 6: De kandidaten

De Commissaris van de Koning vraagt zogeheten ‘antecedenten en referenties’ op van de sollicitanten. En selecteert kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn.

Stap 7: Selectie

De vertrouwenscommissie van de gemeente krijgt inzage in de geselecteerde kandidaten en stelt in overleg met de Commissaris van de Koning de uiteindelijke selectie vast.

Stap 8: Sollicitatiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten.

Stap 9: Advies

De vertrouwenscommissie brengt advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke twee kandidaten voor de benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie en stelt de aanbeveling vast.

Stap 10: Aanbeveling

Het vaststellen van de aanbeveling gebeurt in een besloten raadsvergadering met daarop de namen van de twee benoembare kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. Deze kandidaat wordt in de openbare vergadering die op de besloten vergadering volgt (dezelfde avond) bekend gemaakt. Naar verwachting zal dit eind mei 2024 zijn.

Stap 11: Naar de minister

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) gestuurd.

Stap 13: Koninklijk Besluit

Benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht.

Stap 14: Beëdiging

De Commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente. Het streven is de beëdiging van de nieuwe burgemeester voor Voorne aan Zee nog in juli 2024, voor het zomerreces te doen.