Op 1 januari van dit jaar startte de nieuwe gemeente Voorne aan Zee met een ervaren burgemeester, Peter Rehwinkel als waarnemer. Bij de start van een nieuwe gemeente komt altijd veel kijken. Daarom is de gemeente niet meteen op zoek gegaan naar een vaste burgemeester. Daar gaan we nu mee van start.

De gemeenteraad heeft een online vragenlijst opengesteld. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen konden tot 6 december hun mening geven, velen van u hebben dit ook gedaan. Hartelijk dank voor uw mening! Op deze pagina worden later de resultaten van de vragenlijst gedeeld. Onder agendapunt 5 in deze link(externe link) vindt u de resultaten van de vragenlijst. 

Profielschets

1.022 personen uit Voorne aan Zee hebben meegedacht over het profiel voor de nieuwe burgemeester. Dit is samengebracht in de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Tijdens een bijzondere raadsvergadering op dinsdag 9 januari 2024 is de profielschets voor de nieuwe burgemeester door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Bert van Ravenhorst overhandigd aan de Commissaris van de Koning, Jaap Smit.

Commissaris van de koning ontvangt profielschets burgemeester Voorne aan Zee

Sluiting sollicitatietermijn

De reactietermijn voor sollicitanten is gesloten.

Uit het persbericht van Provincie Zuid-Holland:
“9 sollicitanten hebben gereageerd op de vacature. De sollicitanten - 1 vrouw en 8 mannen - variëren in de leeftijd van 25 tot en met 65 jaar. Van de 9 sollicitanten hebben 4 sollicitanten een achtergrond als (oud-)burgemeester of (oud-)wethouder. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.”

Vervolg

“De commissaris zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.”

Tijdlijn

In de tijd zit dit proces er zo uit:

 1. Afgerond: Online vragenlijst -

  In te vullen tot 6 december 2023.

 2. Afgerond: Profielschetsvergadering -

  In de profielschets staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor het uitvoeren van deze functie.

 3. Afgerond: Publicatie vacature in Staatscourant -

  In de Staatscourant wordt de vacature voor de burgemeester geplaatst waarop kandidaten kunnen reageren.

 4. Afgerond: Sluiting sollicitatietermijn -

  De reactietermijn voor sollicitanten is gesloten.

Voor de volgende stappen wordt de datum op een later moment bepaald:

Bekendmaking eerste voorkeurskandidaat

Dit gebeurt naar verwachting eind mei 2024.

Beëdiging burgemeester Voorne aan Zee

Dit gebeurt naar verwachting medio juli 2024.