Aanbeveling

Op 23 mei heeft de gemeenteraad Arno Scheepers voorgedragen als nieuwe burgemeester. De aanbeveling van de gemeenteraad gaat nu naar de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Die draagt vervolgens de kandidaat voor bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de minister de voordracht overneemt, volgt de benoeming door de Koning. Arno Scheepers wordt naar verwachting 11 juli 2024 in Hellevoetsluis geïnstalleerd.

Profielschets

1.022 personen uit Voorne aan Zee hebben meegedacht over het profiel voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft een online vragenlijst opengesteld. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen konden tot 6 december 2023 hun mening geven, velen van u hebben dit ook gedaan. Hartelijk dank voor uw mening! Onder agendapunt 5 van de bijzondere raadsvergadering vindt u de resultaten van de vragenlijst. 

Dit is samengebracht in de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Tijdens een bijzondere raadsvergadering op dinsdag 9 januari 2024 is de profielschets voor de nieuwe burgemeester door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Bert van Ravenhorst overhandigd aan de Commissaris van de Koning, Jaap Smit.

Commissaris van de koning ontvangt profielschets burgemeester Voorne aan Zee

Procedure

9 sollicitanten hebben gereageerd op de vacature. De sollicitanten - 1 vrouw en 8 mannen - variëren in de leeftijd van 25 tot en met 65 jaar. Van de 9 sollicitanten hebben 4 sollicitanten een achtergrond als (oud-)burgemeester of (oud-)wethouder. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Op 23 mei heeft de vertrouwenscommissie tijdens een besloten raadsvergadering verslag uitgebracht aan de gemeenteraad over de sollicitatieprocedure. Hierna hebben de raadsleden, nog steeds in beslotenheid, schriftelijk gestemd over de aanbeveling van de voorgedragen twee kandidaten. 

Tijdlijn

In de tijd zit dit proces er zo uit:

 1. Afgerond: Online vragenlijst -

  In te vullen tot 6 december 2023.

 2. Afgerond: Profielschetsvergadering -

  In de profielschets staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor het uitvoeren van deze functie.

 3. Afgerond: Publicatie vacature in Staatscourant -

  In de Staatscourant wordt de vacature voor de burgemeester geplaatst waarop kandidaten kunnen reageren.

 4. Afgerond: Sluiting sollicitatietermijn -

  De reactietermijn voor sollicitanten is gesloten.

 5. Afgerond: Bekendmaking eerste voorkeurskandidaat -

  Op 23 mei heeft de vertrouwenscommissie tijdens een besloten raadsvergadering verslag uitgebracht aan de gemeenteraad over de sollicitatieprocedure. Hierna hebben de raadsleden, nog steeds in beslotenheid, schriftelijk gestemd over de aanbeveling van de twee voorgedragen kandidaten.

 6. Nog te doen: Beëdiging burgemeester Voorne aan Zee -

  Als de minister de voordracht overneemt, volgt de benoeming door de Koning. Arno Scheepers wordt naar verwachting 11 juli 2024 in Hellevoetsluis geïnstalleerd.