In de gemeente Voorne aan Zee staan circa 33.500 gemeentelijke bomen. De gemeente Voorne aan Zee onderhoudt deze bomen. Voor het kappen van een boom is soms een kapvergunning nodig.

Onderhoud bomen

Bomen, planten, struiken en gras zijn een belangrijk onderdeel van onze dorpen en wijken.  De aanwezigheid van groen is goed voor de gezondheid van de inwoners. Ook zorgt groen voor verkoeling en het vermindert wateroverlast omdat regenwater beter opgevangen wordt. Bomen hebben in de openbare ruimte veel belangrijke functies. Bomen zorgen voor zuurstof, gaan hittestress tegen, zorgen voor schaduw en dragen bij aan de biodiversiteit van de stad. De bomen hebben ook een duidelijke sierfunctie door hun omvang, vorm en de locatie waar ze staan. Voorne aan Zee is een gemeente met veel bomen en groen en daar zijn we trots op. Blad, losse takken, bloesem, vruchten en zaden zijn natuurlijke verschijnselen die onlosmakelijk bij bomen horen en onderdeel zijn van de natuurlijke kringloop.

Beheer van de bomen

Gemeente Voorne aan Zee is verantwoordelijk voor alle bomen die op gemeentegrond staan. De gemeente voert regelmatig controles uit. Gemiddeld gebeurt dit voor elke boom een keer in de drie jaar. Bomen met een risico controleert de gemeente jaarlijks. Soms komen uit deze controles werkzaamheden zoals bijvoorbeeld snoeien of kappen. 

De boominspecteurs kijken bijvoorbeeld naar schimmels en zwammen. Die kunnen de boom aantasten. Ook door ouderdom kan de kwaliteit van de boom achteruitgaan. Hierdoor kunnen takken afsterven of kan de hele boom doodgaan. Bij twijfel laat de gemeente nader onderzoek doen. Een boom mag geen gevaar vormen voor de omgeving.  

Bij het onderhoud van bomen moet rekening gehouden worden met het soort boom en de omgeving. De snoeiwerkzaamheden vinden zo veel mogelijk buiten het broedseizoen van vogels plaats. Ook mogen niet alle bomen zomaar gesnoeid worden (bijvoorbeeld vanuit wetgeving). En voor sommige bomen kan snoeien helemaal niet goed zijn.  

Bomen en werkzaamheden

Voorne aan Zee is in ontwikkeling. Daarom is er regelmatig werk aan riool, wegen of kades. Hierbij kan het voorkomen dat bomen in het werkgebied staan. De gemeente bedenkt dan goed wat er met een boom moet gebeuren. Het behoud van de boom staat voorop. De gemeente probeert altijd een nieuwe boom te planten als er een boom weggehaald is. Dit kan niet altijd, omdat er nu bijvoorbeeld meer kabels en leidingen in de grond zitten dan vroeger.  

Bomen kappen

In bijzondere gevallen moeten bomen gekapt worden, vanwege veiligheid, volksgezondheid of onherstelbare schade. Ook voor ontwikkeling van de dorpen of wijken verwijdert de gemeente soms bomen. De gemeente kijkt altijd of er nieuwe bomen terug kunnen komen.

Er is geen omgevingsvergunning nodig voor het kappen van bomen wanneer de doorsnede (diameter) van de stam van de boom op een hoogte van 130 cm vanaf de grond kleiner is dan 50 cm.

Meer informatie vindt u op onze pagina Boom kappen