Waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel

 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie van beleid
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Bestuur- en kabinetszaken
 • Communicatie en voorlichting
 • Participatie, inspraak en interactieve beleidsontwikkeling
 • Integriteit
 • Regionale samenwerking, andere overheden en internationale contacten 

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht De Groene Koepel, fusie van Stichting Natuurkampeerterreinen en Stichting Trekkershutten, onbetaald
 • Lid van het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs (en Saskia Stuivelingsprijs, de prijzen voor heldere politieke journalistiek), onbetaald
 • Lid Comite van Aanbeveling Stichting Platform Rampjaar Herdenking 1672-2022, onbetaald
 • Ambassadeur DVB Foundation (ondersteunen therapeutisch paardrijden voor ruiters met een beperking), onbetaald
 • Lid Comité van Aanbeveling Matthäus Passion Brielle (Collegium Vocale Briela), onbetaald
 • Lid Comite van Aanbeveling Bij Andreas (concerten en masterclasses met jonge en talentvolle musici), onbetaald