Wat is het sociaal gebiedsteam?

In Voorne aan Zee werken veel hulp- en zorgverleners, leerkrachten, medewerkers van de woningcorporatie, huisartsen, wijkverpleging in de buurten en wijken. Dicht bij onze inwoners. De meeste antwoorden op hulp- en zorgvragen van onze inwoners worden dan ook in de wijken gevonden door al die betrokken hulpverleners. Soms hebben deze professionals behoefte aan advies of willen zij een situatie met andere hulpverleners of experts bespreken om de juiste hulp voor de inwoner te vinden. Het sociaal gebiedsteam biedt hen die ondersteuning. Hier kunnen zij terecht met hun vragen, om te sparren over specifieke gezinsproblematiek, of advies te krijgen over specialistische zorg (Jeugd en Wmo).

Hoe werkt het sociaal gebiedsteam?

De professionals kunnen iedere week terecht op het Inloopspreekuur van het sociaal gebiedsteam of per mail een vraag stellen of, met toestemming van de hulpvrager, een ondersteuningsvraag aanmelden. Het sociaal gebiedsteam bekijkt deze mails dagelijks. Tweemaal per week komen de medewerkers bij elkaar om met de juiste expertise de vraag te kunnen beantwoorden of de aanmelding te bespreken. Met aanmeldingen waar spoed achter zit wordt niet gewacht tot het overleg, daarmee gaat het sociaal gebiedsteam meteen aan de slag.

Het sociaal gebiedsteam werkt gebiedsgericht, integraal en in nauwe samenwerking met de aanmelder van de ondersteuningsvraag en het huishouden/gezin waar het om gaat.

Het sociaal gebiedsteam pakt ook de aanvragen voor specialistische zorg en aanmeldingen in het kader van de wet verplichte GGZ op. Meer informatie over de wet verplichte GGZ vindt u op de webpagina Melding psychische hulp.

Wie werken in het sociaal gebiedsteam? 

Het sociaal gebiedsteam bestaat uit medewerkers van Antes /Parnassia, CJG Rijnmond, Enver, gemeente Voorne aan zee, Kwadraad, M4Care, MEE plus, Pameijer en Youz. Samen kunnen zij een breed palet van hulp- en ondersteuningsvragen aanbieden.