Sociaal Gebiedsteam

Wat is het sociaal gebiedsteam?

Bij het sociaal gebiedsteam Voorne aan Zee kunnen hulp- en zorgverleners in de wijken vragen stellen en sparren over wat er nog meer mogelijk is in de ondersteuning die ze bieden aan alle inwoners van -9 maanden tot 100 jaar. Denk aan scholen en schoolmaatschappelijk werk, huisartsen en POH (J) wijkverpleging, welzijn en jongerenwerkers, woningcorporatie, maatschappelijk werkers, CJG, kerken, sportclubs of verenigingen. Als er meer nodig is qua ondersteuning of zorg dan kan het sociaal gebiedsteam met de wijkprofessional en inwoner samenwerken en intensiever ondersteunen. Denk hierbij aan ondersteuning op het gebied van:

 • Problemen bij schulden;
 • Jeugd- en opvoedvragen;
 • Vragen bij echtscheiding;
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning;
 • Maatschappelijk werk;
 • Integrale vroeghulp;
 • Bemoeizorg;
 • Behandeling bij jeugd ggz-vragen;
 • Vragen op het gebied van geestelijke gezondheid of een verstandelijke beperking.

Het sociaal gebiedsteam Voorne aan Zee kan ook geïndiceerde jeugdhulp en WMO inzetten als er geen voorliggende en passende ondersteuning in de wijk voorhanden is. Het sociaal gebiedsteam is bovendien de plek voor een verplichte GGZ aanmelding of waar Veilig Thuis aanmeldingen kan doen. Meer informatie over de wet verplichte GGZ vindt u op de pagina Melding psychische hulp.
 

Hoe werkt het sociaal gebiedsteam?

De professionals kunnen iedere week terecht op het Inloopspreekuur van het sociaal gebiedsteam of per mail een vraag stellen of, met toestemming van de hulpvrager, een ondersteuningsvraag aanmelden. Het sociaal gebiedsteam bekijkt deze mails dagelijks. Tweemaal per week komen de medewerkers bij elkaar om met de juiste expertise de vraag te kunnen beantwoorden of de aanmelding te bespreken. Met aanmeldingen waar spoed achter zit wordt niet gewacht tot het overleg, daarmee gaat het sociaal gebiedsteam meteen aan de slag.

Het sociaal gebiedsteam werkt gebiedsgericht, integraal en in nauwe samenwerking met de aanmelder van de ondersteuningsvraag en het huishouden/gezin waar het om gaat.

Het sociaal gebiedsteam pakt ook de aanvragen voor specialistische zorg en aanmeldingen in het kader van de wet verplichte GGZ op. Meer informatie over de wet verplichte GGZ vindt u op de webpagina Melding psychische hulp.

Wie werken in het sociaal gebiedsteam? 

In het sociaal gebiedsteam werken onderstaande professionals voor alle inwoners:

 • Onafhankelijke cliëntondersteuner
 • Jeugd- en gezinscoach
 • GGZ-medewerker
 • Jeugdconsulent
 • WMO-consulent
 • Procesregisseur
 • Jeugd GGZ medewerker
 • Schulddienstverlener
 • Jeugd verpleegkundige en jeugdarts
 • Maatschappelijk werker
 • Schoolmaatschappelijk werker
 • Ondersteuner/begeleider inwoners met een beperking
 • Leerplicht 

Heeft u een vraag of zoekt u zelf hulp?

Als u vragen heeft, neem dan contact op met:

 • Fijn je te Zien;
 • de Praktijkondersteuner (Jeugd) van uw huisarts;
 • de schoolmaatschappelijk werker op de school van uw kind(eren).