Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats vragen als u:

 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • handelingsbekwaam bent.

Aanvragen

Standplaats - aanvragen met DigiD

Standplaats - aanvragen met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Wat moet u meesturen?

Voor een goede aanvraag hebben wij het volgende nodig:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager.
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel.
 • Gewenste locatie van de standplaats.
 • Gewenste dag en tijden waarop de standplaats wordt ingenomen.
 • Aanduiding van de branche.
 • Vermelding of er sprake is van een kraam of verkoopwagen, inclusief foto van het verkoopmiddel.
 • Vermelding of stroom gewenst is.
 • Situatietekening op schaal waaruit blijkt hoe de locatie zal worden ingericht.
 • Bewijs van schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond (als voor het innemen van de standplaats particuliere grond wordt gebruikt).

Kosten voormalige gemeente Brielle

OmschrijvingKosten
Inschrijfgeld wachtlijst weekmarkt€ 10,75
Dagplaats voor 1 kraam of standwerkersplaats, per meter of een gedeelte daarvan€ 4,75
Promotiekosten voor een standplaatshouder€ 1,30

Vaste standplaats voor de weekmarkten in de kern Brielle per meter of een gedeelte daarvan:

OmschrijvingKosten
Per kwartaal€ 43,80
Per half jaar€ 82,85
Per jaar € 153,60

Vaste standplaats voor de weekmarkten in de kern Zwartewaal per meter of een gedeelte daarvan:

OmschrijvingKosten
Per kwartaal€ 21,45
Per half jaar€ 41,05
Per jaar € 75,65

Het ter beschikking krijgen van een aansluiting op de gemeentelijke aansluitkast voor levering van elektriciteit:

 • Laag tarief = kassa en/of licht
 • Middel tarief = kassa en/of licht en koeling
 • Hoog tarief = kassa en/ of licht, koeling en bak-, braad-, kookapparatuur
OmschrijvingKosten
Laag tarief - per marktdag of een gedeelte daarvan€ 1,25
Laag tarief - per half jaar€ 32,25
Middel tarief - per marktdag of een gedeelte daarvan€ 4,50
Middel tarief - per half jaar€ 69,20
Hoog tarief - per marktdag of een gedeelte daarvan€ 7,40
Hoog tarief - per half jaar€ 115,55

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Kosten voormalige gemeente Hellevoetsluis

OmschrijvingKosten
Inschrijfgeld wachtlijst weekmarkt€ 10,75

Losse plaatsen op de als markt aangewezen gemeentegrond:

OmschrijvingKosten
Bij gebruik van een marktkraam, per kraam€ 16,10
Bij geen gebruik van een marktkraam, per meter
frontbreedte
€ 4,10

Losse plaatsen buiten de als markt aangewezen gemeentegrond:

OmschrijvingKosten
Nabij hoofdwinkelcentrum De Struytse Hoeck - per dag€ 19,30
Nabij een steunwinkelcentrum - per dag€ 17,05
Op overige locaties - per dag€ 16,50

Vaste plaatsen buiten de als markt aangewezen gemeentegrond:

OmschrijvingKosten
Nabij hoofdwinkelcentrum De Struytse Hoeck - per jaar€ 1.006,70
Nabij een steunwinkelcentrum - per jaar€ 934,85
Op overige locaties - per jaar€ 862,95

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Kosten voormalige gemeente Westvoorne

OmschrijvingKosten
Inschrijfgeld wachtlijst weekmarkt€ 10,75

Standplaats op de als markt aangewezen terreinen:

OmschrijvingKosten
Marktgeld per standplaats (standaard 4x3 meter), gemeten in de lengterichting van de straat - per dag of deel daarvan€ 13,20
Marktgeld per standplaats (standaard 4x3 meter), gemeten in de lengterichting van de straat - per kwartaal of deel daarvan€ 171,90

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?