De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt 26 oude wetten samen en maakt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt minder ingewikkeld. De wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. 


Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u

 • plannen heeft om uw huis te verbouwen,
 • een evenement wilt organiseren of
 • als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.


Wat verandert er?

 • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. In dit loket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de waterschappen, de provincie en de gemeente bij elkaar.
 • Wij zetten de bestemmingsplannen van nu over naar een omgevingsplan per 1 januari 2024.
  Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. Het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.
 •  De Omgevingswet zorgt ervoor dat wij sneller een beslissing kunnen nemen op uw vergunningaanvragen, maximaal 8 weken. U kunt na onze beslissing bezwaar maken of in beroep gaan. Is uw aanvraag ingewikkeld? Dan mogen we langer over onze beslissing doen. Dit noemen we een uitgebreide procedure.


Meedenken en meedoen

De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid. Dit noemen we participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld van tevoren meedenken over grote bouwprojecten. Lees hier meer over het Participatiebeleid ‘Samen aan zet’ van de gemeente Voorne aan Zee.


Vergunning ingediend voor 1 januari 2024?

 • Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de nieuwe Omgevingswet? 
  Als wij u al een vergunning hebben verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.
 • Moeten wij de aanvraag nog behandelen?
  Dan gebeurt dat in principe volgens de oude wet. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken op tijd (al dan niet op nader verzoek van ons) zijn aangeleverd.


Wat moet ik doen?

Doe de Vergunningcheck op het Omgevingsloket. Daar ziet u of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Het Omgevingsloket is de centrale plek waar alle informatie over de Omgevingswet te vinden is. Alle regels van

 • het Rijk,
 • de provincie,
 • het waterschap en
 • onze eigen gemeente

staan daar overzichtelijk bij elkaar. Door het doorlopen van vragen kunt u controleren of u uw plannen zonder vergunning mag uitvoeren. Of dat u toch een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van deze wet is het verhogen van de kwaliteit van bouwwerken. Als u uw vergunning na 31 december 2023 aanvraagt, heeft dit voor bepaalde type bouwwerken gevolgen voor de procedure. Meer informatie leest u op de pagina Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?