Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de nieuwe Omgevingswet en wat er allemaal verandert in de praktijk. Daarom hebben we veel vragen en antwoorden op een rij gezet voor u als inwoner.

Welke vergunningen vallen onder de Omgevingswet?

Alle ruimtelijke veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een woning of bedrijfspand, het kappen van bomen of het plaatsen van een airco. Maar ook het wijzigen van het gebruik van een gebouw: een winkel die horeca wordt bijvoorbeeld. Onder de wet vallen ook het veroorzaken van geluid of stank en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Welke vergunningen vallen niet onder de Omgevingswet?

Voor andere activiteiten heeft u mogelijk ook een vergunning nodig. Denk aan een parkeervergunning, collecte of commercieel alcohol schenken. Die vallen niet onder de Omgevingswet. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Volg het stappenplan waarmee u kunt checken of u vergunningsvrij mag bouwen of een omgevingsvergunning moet aanvragen op www.omgevingswet.overheid.nl(externe link). Hier kunt u de Vergunningcheck doen. Niet voor alle bouwplannen hebt u namelijk een vergunning nodig. Hieruit kan dus blijken dat u voor uw plan geen vergunning nodig hebt, wel één of meerdere vergunningen nodig hebt, of een melding moet indienen.

Moet ik betalen voor een vergunningaanvraag?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project zijn als volgt opgebouwd: 

U kunt voor verschillende activiteiten of handelingen waaruit uw aanvraag bestaat leges verschuldigd zijn. Deze leges worden bij elkaar opgeteld. Voor de extra toetsen die eventueel in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, worden ook leges in rekening gebracht. Op de informatiepagina over omgevingsvergunningen kunt u de legestarieven vinden. 

Met welke kosten moet ik rekening houden?

 1. Legeskosten voor de ruimtelijke vergunning (een omgevingsplanactiviteit (OPA) kan voldoen of niet voldoen aan de regels in het omgevingsplan) aan te vragen bij de gemeente.
   
 2. Legeskosten voor een technische vergunning voor bouwwerken met meer risico’s voor de samenleving (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Wkb gevolgklasse 2 of 3). Voor Wkb gevolgklasse 1 is een (gratis) meldingsplicht aan gemeente Voorne aan Zee verplicht. Zie voor meer informatie over de Wkb de informatiepagina Wkb
   
 3. Legeskosten voor extra toetsingen die nodig zijn.
   
 4. Kosten voor toetsing van het (technische) bouwplan en (technisch) bouwtoezicht. Hiervoor huurt u een kwaliteitsborger in. Dit gaat niet via de gemeente. Meer informatie leest u op de informatiepagina Wkb
   
 5. Tot slot moet u rekening houden met eventuele kosten voor participatie.

Mag ik straks nog wel zelf bouwen?

Dat mag zeker. Dat verandert niet. Wat wel een verschil is: bij nieuwbouw die valt onder gevolgsklasse 1 volgens de Wkb, kijkt de gemeente in de meeste gevallen niet meer mee naar de technische veiligheid en kwaliteit. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij Rijksmonumenten. U regelt voortaan meestal zelf met een externe kwaliteitsborger de technische veiligheid en kwaliteit van uw bouwwerk. De kwaliteitsborger kijkt mee met de bouwtekeningen en de uitvoering van het werk. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van de omgeving bij calamiteiten.

Heb ik een sloopmelding- of vergunning nodig?

Voor alle bouwwerken (zowel vergunningvrije als vergunningplichtige) geldt dat er een sloopmelding ingediend moet worden als er meer dan 10 m3 sloopafval en/of asbest vrij komt. Dat verandert niet. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Heb ik een vergunning nodig voor de brandveiligheid?

Vanaf 1-1-2024 is de vergunningplicht voor brandveilig gebruik komen te vervallen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht in bepaalde gevallen wel een gebruiksmelding voordat een gebouw in gebruik genomen kan worden. Dit heeft te maken met brandveiligheid. Deze gebruiksmeldingsplicht hangt af van de gebruiksfunctie van het gebouw, of van het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven. U dient de melding in bij de gemeente. Meer informatie vindt u op de informatiepagina voor de gebruiksmelding

Waar vind ik alle regels over wat ik wel en niet mag bouwen?

U kunt het beste uw plannen controleren via de Vergunningcheck op www.omgevingswet.overheid.nl(externe link). Daar zijn vanaf januari 2024 de geldende regels voor uw bouwwerk verwerkt. Deze regels zijn ook vastgelegd in het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan kunt u vinden via Regels op de Kaart via www.omgevingswet.overheid.nl(externe link).

Wat als mijn initiatief niet voldoet aan de regels?

Wij gaan graag met u in overleg. Misschien is uw plan zodanig aan te passen dat het wel voldoet. Dit kan worden onderzocht door het indienen van een vooroverleg. Meer informatie over het indienen van een vooroverleg vindt u hier. Komt er u niet uit met uw aanvraag? Ook dan kunt u in sommige gevallen het beste een vooroverleg indienen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0181 tijdens het telefonisch spreekuur van 10.00u tot 12.00u op elke doordeweekse dag (met uitzondering van feestdagen).

Wat is het voordeel van het indienen van een vooroverleg?

Soms hebt u voor uw initiatief nog andere zaken nodig waar u niet aan heeft gedacht. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Dit kunt u doen door een vooroverleg in te dienen. Het advies op een vooroverleg geeft u ook meer inzicht in de kansen voor uw initiatief als het bijvoorbeeld in strijd is met het omgevingsplan. Dit versnelt uiteindelijk de procedure van de vergunningaanvraag omdat u precies weet waar uw plan aan moet voldoen. Ook als een plan niet haalbaar is zal dit duidelijk worden, waardoor u legeskosten voor een aanvraag kunt besparen.

Waar vind ik de aanvragen en besluiten van de omgevingsvergunning?

Aanvragen en besluiten worden ter informatie gepubliceerd. Zie hiervoor de  webpagina voor bekendmakingen. Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen, vergunningen of plannen bij u in de buurt? Houd deze pagina dan in de gaten.